Dokumentiniai akredityvai

Dokumentinis akredityvas

– tai atsiskaitymo būdas, kai pirkėjo prašymu bankas išleidžia dokumentą, kuriuo pats bankas įsipareigoja sumokėti už išsiųstas prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas pardavėjui (akredityvo gavėjui), kai pastarasis pateikia bankui akredityvo sąlygas atitinkančius dokumentus.

 • Sumažina sandorio riziką;
 • Leidžia išvengti išankstinio mokėjimo;
 • Suteikia galimybę gauti finansavimą;
 • Leidžia vykdyti sandorius padidintos rizikos regionuose;
 • Užtikrina tarptautinių taisyklių laikymąsi sandoriuose.

Akredityvų tipai

 • Patvirtinti akredityvai

  Jeigu akredityvo gavėjas nepasitiki banku emitentu, gali reikalauti patvirtinti akredityvą banke, kurį jis geriau pažįsta ir kuriuo labiau pasitiki. Tvirtindamas akredityvą tvirtinantysis bankas prisiima banko emitento įsipareigojimą apmokėti dokumentus, atitinkančius akredityvo sąlygas.
 • Pervedami akredityvai

  Jeigu akredityvo gavėjas nėra prekių gamintojas arba neturi parduodamų prekių, tačiau reikalingas prekes įsigytų pateikęs įsipareigojimą už jas sumokėti, jis gali susitarti dėl atsiskaitymo pervedamu akredityvu. Pervedamas akredityvas leidžia tarpininkui (pirmam akredityvo gavėjui) nurodyti vykdančiajam bankui pervesti akredityvą savo tiekėjo (antrojo akredityvo gavėjo) naudai. Tokiu būdu tarpininkas perka prekes iš antrojo akredityvo gavėjo, panaudodamas tą patį akredityvą, pagal kurį parduoda prekes pareiškėjui. Nurodydamas vykdančiajam bankui pervesti akredityvą, tarpininkas perleidžia savo teisę į dalį pirminio akredityvo sumos antrajam akredityvo gavėjui (t. y. prekių gamintojui). Nurodydamas pervesti akredityvą, tarpininkas gali pakeisti tik ribotą akredityvo sąlygų skaičių:

  • sumažinti akredityvo sumą ir nurodytą vieneto kainą;
  • sutrumpinti prekių išsiuntimo ir dokumentų pateikimo terminus;
  • padidinti procentinę draudimo išraišką;
  • vietoj akredityvo pareiškėjo nurodyti savo įmonės pavadinimą ir adresą, t. y. įvardyti save pirmuoju akredityvo gavėju.

  Pervedamas akredityvas leidžia tarpininkui (pirmajam akredityvo gavėjui) vykdyti sandorius be lėšų deponavimo arba kitokio užstato. Akredityvo sąlygas turi įvykdyti ir dokumentus pateikti antrasis akredityvo gavėjas. Kai dokumentų siunta pasiekia akredityvą pervedusį banką, pirmasis akredityvo gavėjas gali pakeisti tik antrojo akredityvo gavėjo sąskaitą ir vekselį (į atitinkamai didesnę sumą). Jeigu akredityvo sąlygos leidžia dalinius prekių siuntimus, akredityvas (neviršijant pirminio akredityvo sumos ir prekių kiekio) gali būti pervestas keliems antriesiems gavėjams.

 • Rezerviniai (standby) akredityvai

  Savo esme, rezerviniai (standby) akredityvai prilygsta garantijoms. Tai reiškia, jog akredityvo gavėjas reikalauja sumokėti pagal akredityvą tik tuo atveju, jei akredityvo pareiškėjas nevykdo savo įsipareigojimų, pvz. jei akredityvo pareiškėjas yra pirkėjas ir nemoka už įsigyjamas prekes. Apmokėjimui pagal rezervinį akredityvą gauti, dažniausiai užtenka pateikti neapmokėtos sąskaitos kopiją bei akredityvo gavėjo reikalavimą bankui sumokėti pagal akredityvą. Transporto bei kiti prekių dokumentų reikalaujama retai. Plačiau apie rezervinius akredityvus galite sužinoti Banko garantijų skiltyje.

Galimybės ir privalumai

 • Pirkėjui

  • Bankas sumokės pardavėjui už išsiųstas prekes, kai pardavėjas pateiks bankui akredityvo sąlygas atitinkančius dokumentus;
  • Pirkėjas turi galimybė kontroliuoti prekių išsiuntimo terminus;
  • Akredityvas įrodo pirkėjo mokumą (svarbu sudarant naujus prekybinius sandorius) ir leidžia tikėtis lengvatų iš pardavėjo;
  • Akredityvas su atidėtu mokėjimu, suteikia galimybė pirma parduoti gautas prekes, o vėliau atsiskaityti su pardavėju, t. y. pardavėjas kredituoja pirkėją.
 • Pardavėjui

  • Pirkėjo banko įsipareigojimas sumokėti už išsiųstas prekes/ atliktas paslaugas;
  • Pirkėjo bankas negali atsisakyti mokėjimo, jei įvykdomos akredityvo sąlygos;
  • Galimybė numatyti išsiųstų prekių apmokėjimo datą;
  • Galimybė pasinaudoti eksporto akredityvų diskontavimu - daugiau apie tai skaitykite čia.

Akredityvo proceso eiga

 1. Pirkėjas ir pardavėjas susitaria dėl akredityvo naudojimo atsiskaitymui.
 2. Pirkėjas kreipiasi į savo banką ir paprašo išleisti akredityvą pardavėjo naudai.
 3. Pirkėjo bankas siunčia akredityvą pardavėjo bankui, kuris informuoja pardavėją apie jo naudai išleistą akredityvą.
 4. Pardavėjas išsiunčia prekes ir pateikia savo bankui akredityvo sąlygose reikalaujamus prekių dokumentus.
 5. Pardavėjo bankas persiunčia gautus akredityvo dokumentus pirkėjo bankui, kuris patikrinęs dokumentus ir nenustatęs neatitikimų akredityvo sąlygoms, sumoka akredityvo sumą pardavėjui bei perduoda pirkėjui pagal akredityvą gautus dokumentus. Jei gauti dokumentai neatitinka akredityvo salygų, akredityvas apmokamas gavus pirkėjo sutikimą.

Daugiau informacijos apie akredityvus galite rasti „Swedbank“ leidinyje.

Dokumentai

Sąlygos

 • Pagrindinės akredityvo suteikimo sąlygos

  • Akredityvas gali būti išduotas pirkėjui deponavus lėšas specialioje banko sąskaitoje, arba iš pirkėjui suteiktos kredito linijos/ paskolos;
  • Kredito linija/ paskola gali būti užtikrinama įkeičiant žemę ir pastatus, kitą kilnojamąjį ir (arba) nekilnojamąjį turtą, atsargas ir finansines lėšas (indėlio bei banko sąskaitą), garantijomis ir laidavimais;
  • Įkeičiamas nekilnojamasis turtas turi būti įvertintas bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų;
  • Įkeičiamas turtas (išskyrus žemę) turi būti apdraustas bankui priimtinoje draudimo bendrovėje.
 • Dažniausiai užduodami klausimai

  1. Kas yra akredityvas?

   – tai atsiskaitymo būdas, kai pirkėjo (importuotojo) prašymu bankas išleidžia dokumentą, kuriuo įsipareigoja sumokėti už išsiųstas prekes arba atliktas paslaugas pardavėjui (eksportuotojui), pastarajam laiku pateikus bankui akredityvo sąlygas atitinkančius dokumentus (angl. Letter of Credit (L/C) arba Documentary Credit (D/C)).
  2. Ką pirkėjas (importuotojas) turi pateikti Bankui, kad Bankas išleistų akredityvą?

   – pirkėjas turi užpildyti prašymą išleisti dokumentinį akredityvą, pateikti užstatą ir sumokėti akredityvo išleidimo mokestį.
  3. Per kiek laiko Bankas išleidžia akredityvą?

   – kai klientas pateikia užpildytą ir tinkamai pasirašytą prašymą išleisti dokumentinį akredityvą, pateikia užstatą bei savo banko sąskaitoje turi akredityvo išleidimo mokesčio sumą, bankas akredityvą išleidžia per 1 darbo dieną.
  4. Ar išleistas akredityvas gali būti atšauktas?

   – akredityvas yra neatšaukiamas (ang. irrevocable) ir negali būti atšauktas be akredityvo gavėjo raštiško sutikimo.
  5. Kokie dokumentai turi būti pateikti akredityvą išleidusiam bankui, kad pastarasis atliktų mokėjimą pagal akredityvą?

   – pardavėjas (eksportuotojas) turi pateikti akredityvo reikalaujamus dokumentus. Pirkėjas ir pardavėjas iki akredityvo išleidimo susitaria dėl pagal akredityvą pateikiamų dokumentų. Dažniausiai pagal akredityvus reikalaujami tokie dokumentai: komercinė sąskaita, transporto dokumentas, įvairūs sertifikatai (kilmės, kokybės ir pan.).
  6. Kada įvyksta apmokėjimas pagal akredityvą?

   – apmokėjimas pagal akredityvą įvyksta, kai pardavėjas (eksportuotojas) įvykdo akredityvo sąlygas, t.y. atkrauna prekę ir pateikia akredityvą išleidusiam bankui akredityve nurodytus dokumentus. Jei bankas nustato, kad pateikti dokumentai atitinka išleisto akredityvo sąlygas, vykdomas apmokėjimas, o jei nustatoma, jog dokumentuose yra neatitikimų, bankas vykdo mokėjimą tik gavęs pirkėjo sutikimą mokėti. Apmokėjimas pagal akredityvą gali būti atliekamas iš karto (angl. by payment/ at sight) arba suėjus tam tikram, tarp pirkėjo ir pardavėjo iš anksto suderintam atidėto mokėjimo terminui (angl. by deferred payment).
  7. Ką pardavėjas (eksportuotojas) turi padaryti, kad gautų pirkėjo banko išleistą akredityvą?

   – pardavėjas (eksportuotojas) turi nurodyti pirkėjui banko SWIFT kodą. Pirkėjo (importuotojo) bankas, išleidęs akredityvą, SWIFT sistemos pagalba persiunčia akredityvą į pardavėjo (eksportuotojo) banką, kuris informuoja pardavėją (eksportuotoją) apie gautą akredityvą. „Swedbank“, AB swift kodas - HABALT22.
  8. Kiek kainuoja akredityvas ir kas privalo mokėti su akredityvu susijusius mokesčius?

   – dažniausiai akredityvo mokesčiai yra pasidalijami tarp pirkėjo ir pardavėjo, t.y. kiekviena šalis apmoka savo banko akredityvo mokesčius. Šalims susitarus visus akredityvo mokesčius gali mokėti viena iš sandorio šalių.

   „Swedbank“, AB akredityvų mokesčius rasite čia.

Teiraukitės dėl banko garantijos

Įmonės pavadinimas*
Įmonės kodas*
Vardas, pavardė*
Telefonas*
El. paštas*
Klausimas

Atsakydami į šioje formoje pateiktas užklausas galėsime suteikti tik bendro pobūdžio informaciją apie verslo finansavimo produktus ir paslaugas. Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų įmonės finansine informacija, prašome prisijungti prie interneto banko arba skambinkite mums tel. 1633. Skambinant iš užsienio tel. +370 5 268 4422.

Į pateiktus klausimus atsakome darbo dienomis 8–18 val. Jeigu Jums reikalinga skubi informacija, laukiame jūsų skambučių tel. 1633. Iš užsienio skambinkite tel. +370 5 268 4422.

Informacija apie potencialią riziką

Apmokėjimas vykdomas ne pagal prekes, o pagal akredityvo sąlygas atitinkančius bankui pateiktus dokumentus, todėl (i) būkite atidūs formuluodami jiems taikytinus reikalavimus, ir (ii) išlieka rizika, kad pardavėjas gali išsiųsti, pvz., ne tą ar ne tos rūšies prekę. Akredityvas yra nuo atitinkamos prekių perleidimo sutarties nepriklausomas banko įsipareigojimas - jei atliekami tokios sutarties pakeitimai, jie nėra automatiškai taikomi ir akredityvui, todėl norint, kad šie pakeitimai galiotų ir akredityvui, turi būti atliktas ir akredityvo sąlygų pakeitimas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.