Faktoringas

Tai paslaugų visuma apimanti finansavimą, pirkėjų skolų administravimą ir jų rizikos sumažinimą.

 • Faktoringas – efektyvus ir greitas įmonės apyvartinio kapitalo finansavimo būdas.
 • Faktoringas su pirkėjų kredito rizikos draudimu užtikrina Jūsų įmonei stabilius ir patikimus pinigų srautus net ir tuo atveju, kai pirkėjas susiduria su mokėjimo sunkumais.
 • Pirkėjo skolų administravimas leidžia pardavėjui sutaupyti savo darbo laiko stebint ir kontroliuojant skolas.

Faktoringo produktai:

 • Pagal pardavėjo atsakomybę faktoringas skirstomas

  • Faktoringas su regreso teise – toks sąskaitų finansavimo būdas, kai pardavėjas įsipareigoja įvykdyti finansinę prievolę už pirkėją, pastarajam nevykdant (netinkamai vykdant) finansinių įsipareigojimų pagal sutartį ir/ar sąskaitą.
  • Faktoringas be regreso teisės – toks sąskaitų finansavimo būdas, kai pirkėjų mokumo rizika yra draudžiama draudimo bendrovėje, o iškilus pirkėjo mokumo problemoms pardavėjas nėra atsakingas už tokio pirkėjo finansinių įsipareigojimų vykdymą.
 • Pagal registracijos vietą faktoringas skirstomas

  • Vietinis faktoringas yra taikomas Lietuvos Respublikoje registruotoms įmonėms, kurių pirkėjai yra registruoti Lietuvoje. Siūlome finansavimą, sąskaitų administravimą ir klientų skolų apskaitą bei rizikos sumažinimą.
  • Eksporto faktoringas yra taikomas Lietuvos Respublikoje registruotoms įmonėms, kurių pirkėjai yra registruoti už Lietuvos ribų. Siūlome sąskaitų finansavimą, administravimą ir mokėjimo rizikos sumažinimą.
  • Importo faktoringas yra taikomas kai pirkėjai yra registruoti Lietuvos Respublikoje, o tiekėjai yra registruoti už Lietuvos Respublikos ribų. Siūlome finansavimą, sąskaitų administravimą ir klientų skolų apskaitą bei rizikos sumažinimą.

Įprastinė Faktoringo schema

 1. Pardavėjas parduoda prekes arba teikia paslaugas pirkėjui
 2. Vienas PVM sąskaitos-faktūros egzempliorius pateikiamas „Swedbank lizingas“, UAB
 3. „Swedbank lizingas”, UAB sumoka pardavėjui avansą pagal priimtas sąskaitas – faktūras (70-90 proc.)
 4. „Swedbank lizingas”, UAB iš pirkėjų pagal PVM sąskaitas – faktūras gauna 100 proc.
 5. „Swedbank lizingas”, UAB sumoka pardavėjui rezervą (30-10 proc.)

Faktoringo privalumai

Faktoringo nauda pardavėjui:

 • Suteikia galimybę gauti finansavimą neįkeičiant turto.
 • Palengvina pinigų srautų planavimą.
 • Suteikia galimybę taikyti ilgesnius atsiskaitymo terminus, atitinkamai ir pritraukti daugiau pirkėjų, todėl įmonei lengviau konkuruoti rinkoje.
 • Suteikia galimybę gautas apyvartines lėšas panaudoti kituose prekybiniuose santykiuose, pavyzdžiui pasinaudoti tiekėjų siūlomomis nuolaidomis už išankstinį apmokėjimą.
 • Leidžia efektyviau surinkti pinigus, todėl sumažėja abejotinų skolų, daugiau galimybių apsisaugoti nuo pirkėjų mokumo rizikos.

Faktoringo nauda pirkėjui:

 • Suteikia galimybę gauti ilgesnį apmokėjimo terminą.
 • Padeda pritraukti naujų tiekėjų.
 • Padidina perkamąją galią be kitų finansavimo šaltinių.

 

 • Plačiau apie suteikiamą Faktoringo paslaugą

  Šimtai tūkstančių pasaulio įmonių, sudarydamos prekybos sandorius, naudojasi faktoringo bendrovių paslaugomis. Faktoringas leidžia pritraukti papildomų lėšų prekybai finansuoti, užtikrina stabilius pinigų srautus bei palengvina jų planavimą, sumažina valdymo ir administracines sąnaudas, gali eliminuoti riziką, susijusią su blogais debitoriniais įsiskolinimais, todėl įmonės daugiau išteklių gali skirti savo pagrindinei veiklai.

  Faktoringas – tai paslaugų visuma, pagrįsta piniginio reikalavimo (debitorinio įsiskolinimo) perdavimu faktoringo bendrovei ir apimanti finansavimą, sąskaitų administravimą ir klientų skolų apskaitą bei rizikos, susijusios su abejotinomis skolomis, sumažinimą.

  Finansavimas

  Faktoringas yra efektyvus ir greitas įmonės apyvartinio kapitalo finansavimo būdas, kuris leidžia, neįkeičiant turto, gauti 80–90 proc. sąskaitos sumos. Pateikus dokumentus, pardavėjui sumokamas avansas, o pirkėjui atsiskaičius, – ir likusi suma. Faktoringas yra labai lanksti finansavimo priemonė, nes ji tiesiogiai susijusi su pardavimo apimtimi – kuo didesni pardavimas, tuo daugiau gaunama lėšų.

  Rizikos mažinimas

  Suinteresuota parduoti įmonė dažnai netikrina savo pirkėjų mokumo bei finansinės padėties, todėl pardavėjui gali kilti nenumatytų sunkumų, kai jo pirkėjai susiduria su mokumo problemomis. Faktoringo bendrovė gali įvertinti riziką faktoringo be regreso teisės atveju, susijusią su įvairiomis įmonėmis ir įmonių grupėmis, nes turi išsamią duomenų bazę, klientų tinklą. Faktoringas garantuoja Jūsų įmonei stabilius ir patikimus pinigų srautus net ir tuo atveju, kai pirkėjas susiduria su mokėjimo sunkumais ar bankrutuoja, tačiau tai neapima ginčų su pirkėju atvejų.

  Swedbank lizingas“, UAB konsultuoja klientą apie jo pirkėjus ir padeda jam surinkti pirkėjų įsiskolinimus.

  Sąskaitų administravimas

  Sąskaitų administravimas leidžia pardavėjui sutaupyti laiko ir papildomos darbo jėgos, kurios reikia įplaukoms užtikrinti, stebėti ir nuolat planuoti pinigų srautus. Sąskaitų administravimas apima:

  • sąskaitų peržiūrėjimą ir tikrinimą, ar jos atitinka prekybos sutartį (-is), įstatymus;
  • pirkėjo rizikos limito apskaičiavimą;
  • įplaukų iš pirkėjų rinkimą ir stebėjimą (pranešimų, priminimų, delspinigių sąskaitų siuntimą ir pan.);
  • pirkėjų finansinės padėties kontrolę;
  • mėnesinių ataskaitų (bendromis sumomis ir pagal konkrečias sąskaitas) pateikimą pardavėjams.

  Lėtai atsiskaitantys klientai yra gana įprastas reiškinys. Primenamieji pokalbiai, kitokie įspėjimai gali sutrikdyti pardavėjo ir pirkėjo santykius. Jei primena trečioji pusė - finansinė įmonė, tai paprastai pagerina klientų mokėjimo discipliną, nepažeidžia pirkėjų ir pardavėjų santykių.

  Informacija apie potencialią riziką

  Pirkėjui nesumokėjus pagal perleistą reikalavimą, pardavėjas privalo įvykdyti visą (faktoringo su regresu atveju) ar dalį pirkėjo neįvykdytos prievolės. Atidžiai susipažinkite su faktoringo sutarties sąlygomis – pardavėjo mokėjimo prievolė faktoringo bendrovei atsiranda ir kitais faktoringo sutartyje numatytais atvejais (pvz., informavimo pareigos pažeidimas, ginčai su pirkėju dėl pateiktų prekių ar suteiktų paslaugų). Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas.

Norėdama naudotis faktoringo ataskaitomis ir el. sąskaitomis, įmonė privalo su banku sudaryti internetinės bankininkystės sutartį. „Swedbank“ interneto banke galite peržiūrėti ir sekti pagal faktoringo sutartį pristatytas finansuoti ir administruoti sąskaitas, kasdienines mokėjimų ataskaitas (avansinius mokėjimus, rezervus, surinktų sumų už neavansuotas sąskaitas mokėjimus), ir per mėnesį įvykdytų sandorių ataskaitas (limitus, neapmokėtas sąskaitas, jungtines ataskaitas, komisinius mokesčius, grąžintas sąskaitas ir mokėjimo pavedimų priedus). Ataskaitas ir el. sąskaitas gali matyti visi elektroninių paslaugų teikimo sutartyje nurodyti naudotojai, nepriklausomai nuo jiems įmonės suteiktų teisių.

Swedbank internetinės bankininkystės faktoringo ataskaitų ir el. sąskaitų privalumai:

 • peržiūrėti ataskaitas ir el. sąskaitas yra paprasta ir patogu;
 • informacija pateikiama realiame laike;
 • tai patogi galimybė operatyviai įvertinti turimus limitus, neapmokėtas sąskaitas ir priimti atitinkamus pardavimų sprendimus;
 • esant poreikiui, operatyvi informacija apie gautus mokėjimus gali būti išsaugota XML formato failu ir vėliau importuota į Jūsų naudojamą apskaitos sistemą;
 • galima peržiūrėti bei atsispausdinti tiek jungtines, tiek detalias ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie praėjusio mėnesio operacijas.

SVARBU: ataskaitas ir el. sąskaitas galima peržiūrėti ir išsaugoti PDF formatu. Naudodamiesi XML formatu taip pat galite įsikelti ataskaitas į savo apskaitos programą. Naudodamiesi interneto banko paslauga galite peržiūrėti ir išsispausdinti einamojo ir per praėjusį mėnesį įvykdytų sandorių jungtines ir detalias ataskaitas bei el. sąskaitas nemokamai. Jei ateityje planuojate jomis naudotis, prašome išsisaugoti. Papildomas ataskaitas bei kitų periodų ataskaitas ir el. sąskaitas galima įsigyti už nustatytą kainą paskambinus telefonu 1633.

Ataskaitų tipai:

 • Einamojo kalendorinio mėnesio ataskaitos

  • Limitai ir jų panaudojimas – bendras faktoringo limitas, pirkėjų limitai, panaudoti ir laisvi limitai;
  • Neapmokėtos ir dalinai apmokėtos sąskaitos – informacija apie finansuotas ir nefinansuotas sąskaitas, pagal kurias nebuvo gauti apmokėjimai iš pirkėjų, pateikiant informaciją tiek apie sąskaitas, kurias pirkėjai vėluoja apmokėti, tiek apie sąskaitas, kurių mokėjimų terminas dar nėra suėjęs;
  • Neapmokėtos kreditinės sąskaitos – pateikiama informacija apie neapmokėtas kreditines sąskaitas;
  • Neapmokėti regresai – pateikiama informacija apie neapmokėtus regresus;
  • Neapmokėta pardavėjo atsakomybė – pateikiama informacija apie neapmokėtą pardavėjo atsakomybę;
  • Pirkėjų apmokėjimai – pirkėjų apmokėtos sąskaitos. Ši ataskaita gali būti formuojama šiai dienai arba praėjusiam 31 dienos laikotarpiui;
  • Nefinansuotos sąskaitos – šioje ataskaitoje rodomos visos faktoringo ir kreditinės sąskaitos, kurios nebuvo finansuotos dėl neteisingos informacijos sąskaitose (neteisingas pirkėjo įmonės kodas, neteisinga sąskaitos suma ir t.t).
 • Praėjusio kalendorinio mėnesio ataskaitos

  • Limitai ir jų panaudojimas – bendras faktoringo limitas, pirkėjų limitai, panaudoti ir laisvi limitai;
  • Neapmokėtos ir dalinai apmokėtos sąskaitos – informacija apie finansuotas ir nefinansuotas sąskaitas pagal kurias nebuvo gauti apmokėjimai iš pirkėjų, pateikiant informaciją tiek apie sąskaitas, kurias pirkėjai vėluoja apmokėti, tiek apie sąskaitas, kurių mokėjimo terminas dar nėra suėjęs;
  • Jungtinė ataskaita – pasirinkto ataskaitinio laikotarpio pabaigos ataskaita, kurioje nurodomas bendras per mėnesį gautų, faktorizuotų bei kreditinių sąskaitų ir užskaitytų sumų skaičius, pateikiant šią informaciją tiek finansuotoms, tiek nefinansuotoms sąskaitoms;
  • Per ataskaitinį mėnesį sumokėtos sumos – sumos, apmokėtos per pasirinktą ataskaitinį mėnesį, nurodant bendrą sumokėtų avansų, rezervų, surinktų sumų bei užskaitymų apimtį ir kitus mokesčius;
  • Komisinio mokesčio el. sąskaita (išskaitoma iš mokėjimų) – komisinių mokesčių, apskaičiuotų per mėnesį, sąskaita;
  • Grąžintos sąskaitos – koreguotos sąskaitos;
  • Apmokėtos kreditinės sąskaitos – per praėjusį mėnesį apmokėta kreditinių sąskaitų suma;
  • Faktoringo palūkanų el. sąskaita (išskaitoma iš mokėjimų) – faktoringo palūkanų, apskaičiuotų per praėjusį mėnesį, sąskaita;
  • Apskaičiuotų faktoringo palūkanų detalizavimas – praėjusio mėnesio palūkanų skaičiavimo detalizacija;
  • Jungtinė mokėjimų pavedimų ataskaita - sumos, sumokėtos per praėjusį mėnesį pagal sąskaitas: avansiniai mokėjimai, rezervai, surinktų sumų už neavansuotas sąskaitas mokėjimai ir užskaitymai;
  • Paslaugų mokestis už piniginių lėšų išmokėjimą/surinkimą kita valiuta.

Finansavimo išlaidų skaičiuoklė

Sąskaitos suma
Eur
Faktoringo avansas
%
Palūkanos
% EURIBOR + marža
Apmokėjimo terminas
d.
Komisinis mokestis
% už sąskaitą-faktūrą
Sąskaitos finansavimo kaštai

0%  

0.00Eur

Šis skaičiavimas nėra „Swedbank lizingas“, UAB pasiūlymas ar įsipareigojimas finansuoti sąskaitas nurodytomis sąlygomis. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į mūsų darbuotojus.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.