Sąskaitos atidarymas

Tai - pirmas žingsnis į sėkmingą bendradarbiavimą. Atidarę sąskaitą „Swedbank“, galėsite:

 • saugiai laikyti savo lėšas;
 • patogiai tvarkyti savo kasdienius finansinius reikalus.

Sąskaitą galėsite valdyti jums patogiais būdais – per „Swedbank“ interneto banką, „Pranešimų centru“, bei mokėjimo kortelėmis.

Viena sąskaita – ir daug būdų ją pasiekti!

 • sąskaitoje galite laikyti pinigus visomis valiutomis, su kuriomis dirba bankas;
 • bet kada ir bet kokia suma galite papildyti banko sąskaitą bei gauti pinigus grynaisiais bet kuriame „Swedbank“ bankomate ar klientų aptarnavimo padalinyje;
 • galite sudaryti sutartį dėl sąskaitos aptarnavimo per „Swedbank“ interneto banką, „Pranešimu centru“ – paprastai ir patogiai tvarkyti savo asmeninius, bendrus šeimos ar kelių asmenų finansus;
 • galite apmokėti sąskaitas pavedimu ir sutaupyti, nes pervedimai banko viduje visada kainuoja mažiau, o „Swedbank“ turi daugiausiai fizinių ir juridinių asmenų banko sąskaitų;
 • banko sąskaitai galite įsigyti įvairių rūšių mokėjimo korteles bei gauti kredito limitą;
 • galite sužinoti banko sąskaitos likutį bankomatuose, „Swedbank“ interneto banke, naudodamiesi „Sąskaitos likutis telefonu“, ar „Pranešimo centro“ paslaugomis;
 • atidarius indėlio sąskaitą, į ją pervesti laisvas lėšas iš banko sąskaitos – tai patogus būdas taupyti bei gauti didesnes palūkanas už nenaudojamas lėšas.

Norint atsidaryti banko sąskaitą tereikia užsukti į bet kurį „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinį ir sudaryti banko sąskaitos sutartį.

Banko sąskaitą gali atsidaryti visi fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos piliečiai, užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, pateikę vieną iš žemiau išvardintų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų:

 • pasą;
 • Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelę;
 • Leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Europos Sąjungos piliečio asmens tapatybės kortelę;
 • Užsienio valstybės piliečio pasą.

Jei sąskaita atidaroma nepilnamečiui iki 18 metų, reikia pateikti nepilnamečio gimimo liudijimą ar gimimo liudijimo išrašą.

Jei sąskaitą norite atidaryti kito asmens vardu, turite pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą. Rekomendacines įgaliojimo formas sudaryti banko sąskaitos sutartį, elektroninių paslaugų teikimo sutartį, disponuoti piniginėmis lėšomis sąskaitoje galite rasti skyrelyje „Naudinga žinoti“.

Taip pat banko sąskaitai atidaryti reikės pateikti banko nustatytos formos Fizinio asmens deklaracija arba Fizinio asmens deklaracija (anglų kalba), arba Fizinio asmens deklaracija (rusų kalba).

Tuo atveju, jei manote, kad bankas nepagrįstai prašo užpildyti Fizinio asmens deklaraciją, maloniai prašome susipažinti su išsamesne informacija apie principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad prieš atidarydamas banko sąskaitą, vadovaudamasis rizika pagrįstu vertinimu bei siekdamas kliento atžvilgiu deramai įgyvendinti principą „Pažink savo klientą, Bankas gali asmens paprašyti pateikti ir kitus (nei nurodyti aukščiau) papildomus dokumentus ir (arba) papildomus rašytinius paaiškinimus. 

Banko sąskaitai atidaryti pradinis įnašas nebūtinas. Banke galite turėti neribotą sąskaitų skaičių. Prireikus visuomet galima nutraukti sutartį ir atsiimti visą sąskaitoje esančią sumą.

Pagal Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą visi banke laikomi indėliai yra apdrausti VĮ Indėlių ir investicijų draudimas.

Sąskaitos perkėlimo paslauga – tai paslauga klientui, kuomet iš vieno mokėjimo paslaugų teikėjo į kitą perkeliama kliento mokėjimo sąskaita ir su ja susijusios paslaugos, pavyzdžiui periodiniai mokėjimai ir pan.

 • Kokios paslaugos gali būti perkeltos iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo?

  • Periodiniai mokėjimai (bankas Jūsų prašymu perkels periodinio mokėjimo sutartis, sudarytas pas senąjį mokėjimo paslaugų teikėją).
  • Sąskaitoje esančių lėšų likutis (senasis mokėjimo paslaugų teikėjas Jūsų prašymu lėšų likutį sąskaitoje, esančioje pas senąjį paslaugų teikėją, perves į naujojo paslaugų teikėjo banke atidarytą sąskaitą).

  Taip pat Jūs galėsite gauti informaciją apie:

  • E. sąskaitų automatinio mokėjimo sutartis ir prašymus gauti e. sąskaitas (senasis mokėjimo paslaugų tekėjas bankui pateiks informaciją apie Jūsų sudarytas e. sąskaitų automatinio mokėjimo sutartis ir prašymus gauti e. sąskaitas).
  • Periodines įplaukas (bankas Jūsų prašymu gali pateikti sąrašą mokėtojų, kurie perveda Jums periodiškai lėšas ir/ar gali informuoti mokėtojus apie sąskaitos pasikeitimą arba pateikti Jums pavyzdinę prašymo formą dėl trečiųjų šalių informavimo apie sąskaitos pasikeitimą).
  • SEPA tiesioginį debetą (tuo atveju, jei paslauga teikiama banke, bankas Jūsų prašymu gali pateikti sąrašą SEPA tiesioginio debeto lėšų gavėjų ir/ar informuoti lėšų gavėjus apie sąskaitos pasikeitimą arba pateikti Jums pavyzdinę prašymo formą dėl trečiųjų šalių informavimo apie sąskaitos pasikeitimą).
 • Pageidaujate perkelti paslaugas iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo?

  • Bankas padės jums įvykdyti sąskaitos perkėlimo procedūrą. Sąskaitos perkėlimo procedūra Jums nieko nekainuos.
  • Užsukite į bet kurį „Swedbank" klientų aptarnavimo padalinį ir užpildykite prašymą suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą.
   Jei pageidaujate perkelti bendrasavininkų sąskaitą iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo, bankui turi būti pateiktas kiekvieno bendrasavininkio prašymas perkelti sąskaitą iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo
 • Per kiek laiko bus perkeltos paslaugos iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo?

  Paslaugos bus perkeltos ne anksčiau nei per 13 banko darbo dienų nuo Jūsų prašymo suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą pateikimo, t. y.:

  • Bankas per 2 banko darbo dienas perduos Jūsų prašymą perkelti sąskaitą senajam mokėjimo paslaugų teikėjui.
  • Senasis mokėjimo paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aukščiau nurodyto prašymo gavimo dienos informuos banką apie Jūsų turimas ir galimas perkelti paslaugas, nuo prašyme nurodytos datos nutrauks paslaugas, taip pat perves lėšų likutį ir uždarys sąskaitą, jei tai bus nurodyta Jūsų prašyme.
  • Bankas, gavęs informaciją iš senojo mokėjimo paslaugų teikėjo, per 5 banko darbo dienas arba nuo Jūsų prašyme nurodytos datos pradės teikti perkeltas paslaugas, išsiųs laiškus mokėtojams ir/ar lėšų gavėjams, jei tai bus nurodyta Jūsų prašyme.

  Atminkite, kad Bankas už informacinio laiško mokėtojams ir/ar lėšų gavėjams siuntimą registruotu paštu (jei Jūsų prašyme bus nurodyta) išsiuntimą, taikys Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose nurodytą mokestį. Su banko paslaugų ir operacijų įkainiais galite susipažinti čia.

 • Kokie mokėjimo paslaugų teikėjai dalyvauja sąskaitos perkėlimo paslaugos teikime?

  Mokėjimo paslaugų teikėjų sąrašas, dalyvaujančių Sąskaitos perkėlimo paslaugos teikime, skelbiamas Lietuvos Bankų Asociacijos interneto puslapyje.

  Sąskaitos perkėlimo paslaugos tarp mokėjimo paslaugų teikėjų taisyklės skelbiamos Lietuvos Bankų Asociacijos interneto puslapyje.

 • Kur galima pateikti pretenziją?

  Svarbu žinoti, kad Jūs galite pateikti pretenziją dėl Banko veiksmų, suteikiant Jums Sąskaitos perkėlimo paslaugą. Jeigu Banko atsakymas Jūsų netenkina, Jūs turite teisę įstatymų numatyta tvarka kreiptis į teismą, taip pat per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į Banką dienos kreiptis į vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją – Lietuvos banką, adresas Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius. Daugiau informacijos, susijusios su vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimu, galite rasti Lietuvos banko interneto tinklalapyje www.lb.lt.

Pastaruoju metu Lietuvos gyventojai gauna elektroninių laiškų, kurių autorius įvairiais motyvais prašo atidaryti Lietuvos banke sąskaitą su aktyvia elektroninio valdymo paslauga, kad jis galėtų pasinaudoti sąskaita pinigų pervedimui į užsienio banką. Už tai laiško siuntėjas žada palikti sąskaitoje tam tikrą pinigų sumą.

Jei gavote tokį laišką, jokiu būdu nedarykite, ko esate prašomi. Suteikiant nepažįstamam žmogui prisijungimo prie sąskaitos galimybę suteikiama galimybė sukčiui pasinaudoti jūsų asmens duomenimis ir sąskaita.

Jei turite įtarimų, kad atskleidėte slaptą informaciją netinkamiems asmenims ar buvo bandyta iš Jūsų šią informaciją išgauti, prašome nedelsiant pranešti bankui telefonu 1884 arba parašykite mums.

Daugiau apie tokius atvejus galite pasiskaityti tinklapyje http://www.policija.lt/.

Visi indėliai iki 100 000 eurų ir ekvivalentu užsienio valiuta yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis. Plačiau.
Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.