Saugus vaiko fondas

Laikas bėga greitai. Vaiko ateitimi pasirūpinkite jau šiandien

 • Mokėdami pasirinkto dydžio įmokas, kaupsite savo vaiko ateičiai.
 • Net ir skaudžios nelaimės atveju Jūsų vaikas bus apsaugotas finansiškai.
 • Bet kada galėsite sumokėti daugiau ir taip pasididinti kaupiamą sumą, arba mokėti mažiau, jeigu atsirado finansinių sunkumų.

„Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, kurią teikia „Swedbank Life Insurance SE" Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB.

Saugaus vaiko fondo skaičiuoklė

Vaiko amžius:
Vaiko amžius sutarties laikotarpio pabaigoje:
Skaičiuoti

Teigiamas scenarijus

0% grąžos scenarijus

Neigiamas scenarijus

Prognozuojama sukaupta suma sutarties laikotarpio pabaigoje:

( Sukaupta suma sutarties laikotarpio pabaigoje )

( Garantijos suma )

( Garantijos suma )

Prognozuojama sumokėtų įmokų suma:

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata*:

Vidutinis metinis investicijų pajamingumas
Pasaulio akcijų investavimo kryptis: 7% 0% -7%
Vidutinio laikotarpio obligacijų investavimo kryptis: 4% 0% -4%
Trumpo laikotarpio obligacijų investavimo kryptis: 2% 0% -2%
Žiūrėti detalius teigiamo scenarijaus rezultatus Žiūrėti detalius 0% grąžos scenarijus rezultatus Žiūrėti detalius neigiamo scenarijaus rezultatus
 • * Skaičiuojama vertinant tik į šią draudimo sutartį sumokėtas įmokas bei darant prielaidą, kad įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, nebuvo mokamos.
 • Atkreipiame dėmesį, kad bendra 2000 EUR įmokų suma per metus (nuo kurių galima susigrąžinti 15%, pasinaudojant GPM lengvata ) taikoma kaupiamojo gyvybės draudimo įmokoms bei įmokoms į pensijų fondus ir profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje.
 • Sudaryta prognozė yra tik pavyzdys, paskaičiuotas pagal nurodytas prielaidas ir negarantuoja, kad sutarties investicinė vertė ar garantijos suma sutaps su pavyzdyje pateiktais duomenimis.
 • Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.
 • Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.
 • Ši prognozė parengta įvertinus standartinius Saugus vaiko fondas mokesčius.
 • Išsamesnės informacijos teiraukitės artimiausiame „Swedbank“ padalinyje, skambinkite telefonu 1884 arba rašykite elektroniniu paštu info@swedbank.lt.
 • Skaičiuoklėje naudojamos prielaidos ir skaičiavimo logika (planuojama įmoka, pasirinktas taupymo laikotarpis, pelningumo prognozės ir jų scenarijai), iš esmės skiriasi nuo reikalavimų, keliamų produktų pagrindinės informacijos dokumentams, kurie skirti mažmeninių investicinių produktų paketams ir draudimo principu pagrįstiems investiciniams produktams. Renkantis draudimo produktą, prašome peržiūrėti prognozuojamus rezultatus, kurie išdėstyti veiklos rezultatų scenarijų lentelėje Jūsų pasirinkto produkto pagrindinės informacijos dokumento skyriuje „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“.
 • „Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, skirta norintiems kaupti lėšas vaiko studijoms arba savarankiško gyvenimo pradžiai. Paslaugą teikia „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB.
 • Periodiškai taupydami iki vaikui sukaks 18-21 metai galite sukaupti norimą sumą.
 • Užtikrintai Jūsų vaiko ateičiai rekomenduojame skirti nuo 25 Eur kas mėnesį. Taip pat galite mokėti ir papildomas įmokas ir taip pasididinti kaupiamą sumą, arba sumažinti periodines mėnesio įmokas, jeigu atsirado finansinių sunkumų. Be to, yra galimybė pasirinkti periodinės įmokos metinį indeksavimą 5 proc. Tai reiškia, kad kiekvienais „Saugaus vaiko fondo“ sutarties galiojimo metais įmoka bus didinama 5 proc. – taip, pradėję nuo minimalių sumų, laikui bėgant sukaupsite daugiau.
 • Įmokas mokėti patogu ir paprasta – jos gali būti nurašomos kartą per mėnesį Jūsų pasirinktą dieną e. sąskaitos automatinio mokėjimo būdu. Jūs patys galėsite nustatyti įmokos dydį, ją padidinti ar mažinti atsižvelgdami į savo finansinę situaciją arba norimą sukaupti sumą.
 • Investuotai sumai suteikiama garantija. Garantija reiškia, jog pasibaigus draudimo sutarčiai ir esant neigiamai investicijų grąžai, Jums bus išmokama garantijos suma – sumokėtų įmokų suma, išskaičiavus „Saugaus vaiko fondo” sutarties mokesčius. Svarbu žinoti tai, kad nutraukus „Saugaus vaiko fondo“ sutartį anksčiau termino ar kitaip jai pasibaigus (vaiko mirties atveju), garantija nėra taikoma.
 • Net ir skaudžios nelaimės atveju vaikas bus apsaugotas finansiškai. Jūsų netekties atveju likusią įmokų sumą už Jus sumokės „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas. Likusi įmokų suma skaičiuojama pagal šią formulę - mėnesinė draudimo įmoka (bet ne daugiau kaip 72.41 Eur) dauginama iš likusių pilnų mėnesių skaičiaus iki sutarties laikotarpio pabaigos.
 • Valstybė skatina šį taupymo būdą ir taiko mokestines lengvatas kaupiamojo gyvybės draudimo įmokoms. Todėl kasmet galėsite naudotis gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti iki 15 proc. nuo sumokėtų įmokų*. Maksimali Jūsų sumokėtų metinių įmokų* suma visose turimose sutartyse, nuo kurios galima susigrąžinti 15 proc., yra 2 000 eurų.

  Daugiau informacijos čia.

  * t.y. įmokos į kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis, pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje.

„Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, kai investavimo rizika tenka draudėjui.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.

Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.

Pateikta informacija negali būti traktuojama kaip draudiko rekomendacija pasirinkti šią paslaugą, jūs esate atsakingi už savo pasirinkimą, todėl, prieš priimdami sprendimą sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, kuri pateikta draudimo taisyklėse, investavimo krypčių aprašymuose, ir kita informacija, kurią galite rasti www.swedbank.lt.

Pasirašius „Saugaus vaiko fondo“ sutartį investavimo strategiją priklausomai nuo kaupimo trukmės pritaikysime individualiai Jums. Įprastai kaupimo pradžioje investuojama rizikingiau, kad Jūsų fondas „uždirbtų“. Po to rizika palaipsniui mažinama, kad sukauptos lėšos būtų išsaugotos.

Sutarties laikotarpio pradžioje prisiimama daugiau rizikos, investuojant į akcijas. Palaipsniui investavimo rizika yra mažinama dalį investicijų perkeliant iš akcijų į obligacijas. Taip suteikiama daugiau saugomo laikotarpio pabaigoje siekiant išsaugoti sukauptas lėšas.

Investicijų struktūra

Jūsų kaupiamos lėšos bus investuojamos į šias investavimo kryptis:

 • Pasaulio akcijų investavimo kryptis – didelės rizikos investavimo kryptis, kai investuojama ilgam laikotarpiui. Nukreipus lėšas šia kryptimi, galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų. Daugiausia investuojama į išsivysčiusių rinkų akcijas, nedidelė dalis – į besivystančių rinkų akcijas. Remiantis išsivysčiusių regionų stabilumu ir besivystančių šalių augimo potencialu, šios turto klasės krypties rezultatai yra stabilesni keičiantis ekonomikos ciklams. Plačiau apie investavimo kryptį.
 • Vidutinio laikotarpio obligacijų kryptis – mažos rizikos investavimo kryptis, kai investuojama 5–7 metų laikotarpiui. Nukreipus lėšas šia kryptimi, galima tikėtis mažesnių vertės svyravimų, bet ir mažesnės grąžos. Investuojama į euro zonos vyriausybių obligacijas, kurių išpirkimo terminas 5–7 metai. Tai investavimo kryptis, kurios vieneto vertė atspindi vidutinę grąžos normą, t. y. 5–7 metų termino euro zonos obligacijų indeksą. Plačiau apie investavimo kryptį.
 • Trumpo laikotarpio obligacijų kryptis – mažos rizikos investavimo kryptis, kai investuojama 1–3 metų laikotarpiui. Nukreipus lėšas šia kryptimi, galima tikėtis mažesnių vertės svyravimų, bet tuo pačiu – ir mažesnės grąžos. Investuojama į euro zonos vyriausybių obligacijas, kurių išpirkimo terminas 1–3 metai. Tai investavimo kryptis, kurios vieneto vertė atspindi 1–3 metų termino euro zonos obligacijų indeksą. Plačiau apie investavimo kryptį.

Ši subalansuota gyvenimo ciklo investavimo strategija leidžia tikėtis uždirbti pelno, o jei patiriamas nuostolis, sutarties pabaigoje išmokama garantijos suma.

„Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, kai investavimo rizika tenka draudėjui.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.

Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.

Pateikta informacija negali būti traktuojama kaip draudiko rekomendacija pasirinkti šią paslaugą, jūs esate atsakingi už savo pasirinkimą, todėl, prieš priimdami sprendimą sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, kuri pateikta draudimo taisyklėse, investavimo krypčių aprašymuose, ir kita informacija, kurią galite rasti www.swedbank.lt.

Prieš sudarant sutartį, prašome susipažinti su svarbia informacija.

„Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, kai investavimo rizika tenka draudėjui.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.

Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.

Pateikta informacija negali būti traktuojama kaip draudiko rekomendacija pasirinkti šią paslaugą, jūs esate atsakingi už savo pasirinkimą, todėl, prieš priimdami sprendimą sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, kuri pateikta draudimo taisyklėse, investavimo krypčių aprašymuose, ir kita informacija, kurią galite rasti www.swedbank.lt.

 1. Prisijunkite prie savo „Swedbank“ interneto banko.
 2. Užpildykite tinkamumo klausimyną.
 3. Užpildykite „Saugaus vaiko fondo“ prašymą sudaryti sutartį;
 4. Patikrinę įrašytus duomenis, patvirtinkite sutarties sudarymą;
 5. Sudarant „Saugus vaiko fondas“ sutartį, kartu bus pateiktas e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutikimas. Jums pasirinkus šį mokėjimo būdą, mėnesinės draudimo įmokos bus nurašomos automatiniu būdu.

Jeigu sudarant sutartį interneto banke Jums kilo klausimų, kviečiame paskambinti mums telefonu 1884. Mūsų Konsultacijų centro specialistai mielai Jums padės ir patars.

„Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, kai investavimo rizika tenka draudėjui.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.

Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.

Pateikta informacija negali būti traktuojama kaip draudiko rekomendacija pasirinkti šią paslaugą, jūs esate atsakingi už savo pasirinkimą, todėl, prieš priimdami sprendimą sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, kuri pateikta draudimo taisyklėse, investavimo krypčių aprašymuose, ir kita informacija, kurią galite rasti www.swedbank.lt.

 • Sukaupta suma Jūsų vaikui bus išmokėta pasibaigus „Saugaus vaiko fondo“ sutarčiai. Vaikui (jeigu sutartyje nenurodyta kitaip) bus išmokama ta suma, kuri draudimo sutarčiai pasibaigus bus didesnė – sutarties investicinė vertė ar garantijos suma.
 • Prieš pasibaigiant „Saugaus vaiko fondo“ sutarčiai vaikui arba Jums (priklausomai nuo to, kas sutartyje nurodytas naudos gavėju) reikės pateikti prašymą išmokėti draudimo išmoką. Tai galite padaryti interneto banke arba paskambinę tel. 1884 ir susitarę dėl atvykimo į norimą „Swedbank“ banko padalinį. Pildydami prašymą banko padalinyje, turėkite su savimi savo arba savo vaiko (priklausomai nuo to, kas sutartyje nurodytas naudos gavėju) asmens dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Kilus bet kokiam klausimui ar abejonei, susijusiai su Jūsų draudimo sutartimi ar sukauptų lėšų išmokėjimu, pirmiausia kviečiame paskambinti mums tel. 1884, rašyti el. paštu info@swedbank.lt arba užsukti į artimiausią „Swedbank“ padalinį.

Čia galite susipažinti su skundų nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarka.

Suabejoję mūsų atsakymu, visuomet turite teisę kreiptis į Lietuvos Banko Priežiūros tarnybą: adresas korespondencijai – Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius.

Su tikslia ginčų nagrinėjimo tvarka galite susipažinti Lietuvos banko tinklapyje.

„Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, kai investavimo rizika tenka draudėjui.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.

Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.

Pateikta informacija negali būti traktuojama kaip draudiko rekomendacija pasirinkti šią paslaugą, jūs esate atsakingi už savo pasirinkimą, todėl, prieš priimdami sprendimą sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, kuri pateikta draudimo taisyklėse, investavimo krypčių aprašymuose, ir kita informacija, kurią galite rasti www.swedbank.lt.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.