Fondai

Parodyti atrinktus pagal
Atkreipiame dėmesį, jog valdymo įmonė „Swedbank Investeerimisfondid AS“ nusprendė atlikti Swedbank Rusijos akcijų fondo, ISIN EE3600073318, investavimo politikos pakeitimus, po kurių fondas pradės investuoti tik į „Swedbank Robur Rysslandsfond“ fondą, ISIN SE0000542805 (fondo pavadinimas anglų kalba: Swedbank Robur Russia fund), kurį valdo „Swedbank“ grupei priklausanti bendrovė „Swedbank Robur Fonder AB“. Daugiau informacijos apie pakeitimus rasite „Swedbank Investeerimisfondid AS“ pranešime.
„Swedbank" Investments Funds
Fondo pavadinimas   Data GAV Trumpo laikotarpio grąža  
1 d 1 mėn 3 mėn 6 mėn YTD
Swedbank Rusijos akcijų fondas EUR 2017 06 26 14.3902 +1.53% -5.40% -10.54% -10.41% -11.81% Pirkti / Parduoti
Swedbank Rytų Europos akcijų fondas EUR 2017 06 26 7.8415 +0.40% +2.12% +7.40% +15.30% +13.84% Pirkti / Parduoti
Swedbank fondų fondas 100 EUR 2017 06 26 12.6177 +0.47% +0.76% +2.64% +8.83% +8.58% Pirkti / Parduoti
Swedbank fondų fondas 30 EUR 2017 06 26 13.3188 +0.17% +0.36% +1.53% +3.54% +3.57% Pirkti / Parduoti
Swedbank fondų fondas 60 EUR 2017 06 26 12.9919 +0.29% +0.51% +1.89% +6.08% +5.91% Pirkti / Parduoti
Franklin Templeton Investment Funds
Fondo pavadinimas   Data GAV Trumpo laikotarpio grąža  
1 d 1 mėn 3 mėn 6 mėn YTD
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 2017 06 27 30.9500 -3.10% +7.32% +1.81% +10.69% +14.38% Pirkti / Parduoti
Franklin Euro Government Bond Fund (A Ydis) EUR 2017 06 27 11.1500 -0.71% -0.18% +0.45% -1.15% -1.15% Pirkti / Parduoti
Franklin Euro High Yield Fund EUR 2017 06 27 18.9400 -0.05% +0.42% +2.38% +3.84% +3.67% Pirkti / Parduoti
Franklin European Growth Fund EUR 2017 06 27 16.6300 -1.25% -1.77% +2.91% +6.88% +6.13% Pirkti / Parduoti
Franklin India Fund USD 2017 06 27 37.4500 -1.03% -1.03% +4.58% +24.71% +22.31% Pirkti / Parduoti
Franklin India Fund EUR 2017 06 27 39.9300 -2.47% -2.56% +0.13% +14.91% +13.44% Pirkti / Parduoti
Franklin Japan Fund EUR 2017 06 27 6.9300 -1.56% +0.29% +0.87% +0.43% +1.91% Pirkti / Parduoti
Franklin MENA Fund EUR 2017 06 27 5.3600 -1.47% +1.32% +3.88% +3.08% +2.10% Pirkti / Parduoti
Franklin Mutual Beacon Fund EUR 2017 06 27 70.0500 -1.90% -2.03% -3.83% -6.49% -4.78% Pirkti / Parduoti
Franklin Mutual European Fund EUR 2017 06 27 25.0400 -1.18% -1.57% +4.25% +5.43% +5.34% Pirkti / Parduoti
Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 2017 06 27 20.7100 -1.52% -1.29% -0.14% -0.62% +0.49% Pirkti / Parduoti
Franklin Natural Resources Fund EUR 2017 06 27 5.3800 -1.28% -7.08% -13.50% -22.25% -21.57% Pirkti / Parduoti
Franklin Technology Fund EUR 2017 06 27 13.3100 -2.99% -2.13% +4.72% +12.13% +14.15% Pirkti / Parduoti
Templeton Asian Growth Fund EUR 2017 06 27 31.1100 -1.52% -2.23% +0.10% +9.50% +7.46% Pirkti / Parduoti
Templeton Asian Growth Fund (A Ydis) USD 2017 06 27 32.2900 -0.09% -0.71% +4.50% +18.84% +15.86% Pirkti / Parduoti
Templeton BRIC Fund EUR 2017 06 27 16.5900 -2.12% -1.13% +1.41% +11.87% +10.01% Pirkti / Parduoti
Templeton China Fund USD 2017 06 27 25.4000 -0.24% +2.50% +8.04% +21.94% +19.64% Pirkti / Parduoti
Templeton Emerging Markets Fund USD 2017 06 27 37.9400 -0.39% +0.11% +6.30% +22.31% +19.61% Pirkti / Parduoti
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund EUR 2017 06 27 14.6800 -1.81% +0.07% +1.73% +11.04% +10.46% Pirkti / Parduoti
Templeton Frontier Markets Fund EUR 2017 06 27 23.9000 -1.32% +0.38% +2.80% +8.69% +7.32% Pirkti / Parduoti
Templeton Global Balanced Fund EUR 2017 06 27 25.9000 -1.56% -0.77% -0.69% +0.08% +1.21% Pirkti / Parduoti
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 2017 06 27 15.8700 0.00 0.00 -0.94% -0.19% +0.13% Pirkti / Parduoti
Templeton Global Fund USD 2017 06 27 40.6100 -0.07% +0.79% +4.48% +8.32% +9.08% Pirkti / Parduoti
Templeton Global Total Return Fund USD 2017 06 27 30.4800 -0.55% +0.46% +0.89% +3.32% +4.21% Pirkti / Parduoti
Templeton Global Total Return Fund EUR 2017 06 27 26.8500 -1.97% -1.10% -3.42% -4.82% -3.35% Pirkti / Parduoti
Templeton Global Total Return fund (EUR H1) EUR 2017 06 27 21.5400 -0.55% +0.28% +0.28% +2.13% +3.11% Pirkti / Parduoti
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 2017 06 27 17.4600 -1.41% -0.74% 0.00 +0.34% +1.69% Pirkti / Parduoti
Templeton Latin America Fund USD 2017 06 27 56.5000 -0.81% -1.88% -2.28% +13.09% +10.63% Pirkti / Parduoti
Templeton Latin America Fund (A Ydis) USD 2017 06 27 50.5600 -0.80% -1.88% -2.28% +13.08% +10.63% Pirkti / Parduoti
T.Rowe Price Funds
Fondo pavadinimas   Data GAV Trumpo laikotarpio grąža  
1 d 1 mėn 3 mėn 6 mėn YTD
T. Rowe Price EURO Corporate Bond Fund EUR 2017 06 27 15.7400 -0.25% +0.32% +1.61% +1.61% +1.55% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price Emerging Markets Equity Fund USD 2017 06 27 26.9000 -0.70% +0.26% +7.21% +23.11% +20.20% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund USD 2017 06 27 35.4700 -0.64% +1.49% +10.05% +18.71% +19.11% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price Global High Yield Bond Fund USD 2017 06 27 28.4300 0.00 +0.04% +2.52% +4.60% +4.33% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price Global Natural Resources Equity Fund USD 2017 06 27 7.4300 0.00 -2.49% +0.13% -4.01% -4.01% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price Global Real Estate Securities Fund USD 2017 06 27 23.8500 -0.17% +1.10% +2.01% +4.65% +3.29% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price Middle East & Africa Equity Fund USD 2017 06 27 7.9700 -0.87% +0.50% +5.28% +11.47% +9.18% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund USD 2017 06 27 38.8500 -1.02% +1.12% +10.34% +16.14% +18.16% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund USD 2017 06 27 31.9500 -1.18% +1.04% +10.86% +16.61% +18.77% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund USD 2017 06 27 29.8400 -0.30% +1.19% +3.29% +3.83% +5.22% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund USD 2017 06 27 39.2900 -0.63% +1.37% +5.85% +6.82% +8.06% Pirkti / Parduoti
East Capital Asset Management AB
Fondo pavadinimas   Data GAV Trumpo laikotarpio grąža  
1 d 1 mėn 3 mėn 6 mėn YTD
East Capital Balkans EUR 2017 06 27 12.27 -0.13% +1.17% +10.33% +17.48% +17.54% Pirkti / Parduoti
East Capital Baltics EUR 2017 06 27 12.29 -0.22% -0.02% +4.53% +13.00% +12.76% Pirkti / Parduoti
East Capital Eastern Europe EUR 2017 06 27 66.25 -0.43% -2.88% +1.31% +1.42% +0.34% Pirkti / Parduoti
East Capital Global Frontier Markets EUR 2017 06 22 117.00 +0.70% +2.71% +2.86% +8.89% +8.07% Pirkti / Parduoti
East Capital Russia EUR 2017 06 27 64.71 -1.03% -5.87% -7.62% -10.74% -12.75% Pirkti / Parduoti
East Capital Turkey EUR 2017 06 22 9.66 +0.76% +6.68% +12.91% +21.34% +21.20% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Funds

Informuojame, kad keičiasi Julius Baer Dollar Bond Fund ir Julius Baer Global High Yield Bond Fund subfondų investicijų valdytojas. Detaliau su pasikeitimu galite susipažinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės Julius Baer Multibond (toliau - Bendrovės) pranešimuose lietuvių arba anglų kalbomis.

Atkreipiame dėmesį, jog Bendrovės pranešime nurodyti pakeitimai įsigalios 2017 m. liepos 1 d. Jei Jūsų netenkina būsimi pakeitimai, Jūs galite parduoti savo turimo subfondo akcijas iki 2017 m. birželio 30 d. 15:00 val. be Bendrovės ir „Swedbank“ AB taikomų fondo vienetų išpirkimo mokesčių.

Fondo pavadinimas   Data GAV Trumpo laikotarpio grąža  
1 d 1 mėn 3 mėn 6 mėn YTD
Julius Baer Absolute Return Bond Fund / B EUR 2017 06 26 132.4400 +0.14% +0.64% +0.49% +2.21% +2.18% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender EUR 2017 06 26 111.2300 +0.11% +0.51% +0.39% +1.27% +1.33% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus EUR 2017 06 26 135.2700 +0.13% +0.92% +0.73% +3.32% +3.22% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund EUR 2017 06 26 118.9200 +0.20% +0.26% +0.26% +2.25% +2.38% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund / B EUR 2017 06 26 115.8800 -0.16% -0.14% +0.15% +0.63% +0.65% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Asia Focus Fund / B USD 2017 06 27 136.5000 +0.01% +3.76% +11.52% +31.34% +29.99% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Commodity Fund EUR 2017 06 26 46.8700 +0.60% -4.81% -6.00% -8.60% -9.80% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund EUR 2017 06 26 175.9500 +0.15% +0.42% +1.92% +3.50% +3.25% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Dollar Bond Fund USD 2017 06 26 349.8400 +0.11% +0.98% +2.06% +3.20% +2.66% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Eastern Europe Focus Fund / B EUR 2017 06 26 223.6300 +1.16% -2.95% -2.40% -0.15% -1.46% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Emerging Bond Fund EUR 2017 06 26 112.9300 +0.41% +0.14% +2.04% +5.91% +5.47% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund / B EUR 2017 06 26 93.1600 +1.12% +1.55% +1.04% +11.60% +10.47% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Energy Fund EUR 2017 06 26 110.4900 +0.94% -6.86% -9.94% -19.35% -19.50% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Energy Fund / B USD 2017 06 26 97.6200 +1.35% -6.71% -6.62% -13.63% -14.50% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Euro Bond Fund / B EUR 2017 06 26 429.4200 0.00 +0.57% +1.46% +0.58% +0.58% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Euro Government Bond Fund EUR 2017 06 26 194.7700 -0.02% +0.84% +2.13% +0.25% +0.31% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Euroland Value Stock Fund EUR 2017 06 26 228.3400 +0.32% -2.51% +2.76% +4.64% +5.31% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Europe Focus Fund / B EUR 2017 06 26 420.0700 -0.60% -0.56% +5.92% +11.29% +11.00% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund EUR 2017 06 26 276.1800 -0.18% -1.32% +6.62% +14.33% +13.60% Pirkti / Parduoti
Julius Baer German Focus Stock Fund EUR 2017 06 26 407.2400 -0.06% +1.40% +8.02% +12.82% +12.37% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Global Convert Bond Fund EUR 2017 06 26 109.3900 -0.11% -0.45% +1.34% +1.48% +1.56% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Global Equity Income Fund / B EUR 2017 06 26 127.8000 -0.05% +1.34% +1.94% +4.42% +5.52% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Global High Yield Bond Fund / B EUR 2017 06 26 211.6000 +0.31% -0.31% +2.06% +4.93% +4.74% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Global Inflation Linked Bond Fund EUR 2017 06 26 124.6300 -0.15% -0.22% +0.59% +1.56% +0.69% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Health Innovation Fund / B USD 2017 06 26 349.1000 +1.40% +11.25% +7.97% +20.10% +22.48% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Japan Stock Fund / B EUR 2017 06 27 142.0400 -0.05% +1.41% +0.70% +2.73% +4.80% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Local Emerging Bond Fund EUR 2017 06 26 201.3700 +1.01% +0.48% +1.40% +9.69% +9.18% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Luxury Brands Fund / B EUR 2017 06 26 245.7400 +0.37% +0.96% +5.15% +13.04% +12.77% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund / B CHF 2017 06 26 196.1100 -0.03% +0.10% +0.28% +0.03% -0.10% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Total Return Bond Fund / B EUR 2017 06 26 98.0000 +0.18% +0.03% -0.39% +0.56% +0.87% Pirkti / Parduoti
Julius Baer US Leading Stock Fund USD 2017 06 26 635.0000 +0.35% +1.34% +5.16% +8.81% +9.93% Pirkti / Parduoti
Julius Baer US Value Stock Fund USD 2017 06 26 197.5900 +0.31% +0.68% +2.33% +5.40% +6.66% Pirkti / Parduoti
Danske Invest Investment Funds
Fondų platinimas nutrauktas nuo 2016 m. birželio 4 d., todėl fondų įsigijimai nebegalimi. Fondų investicinių vienetų pardavimas vyksta įprastine tvarka.
Atkreipiame dėmesį, jog investicinis fondas Danske Invest New Europe Fund buvo prijungtas prie investicinio fondo LHV World Equities Fund. Daugiau informacijos apie jungimą rasite pranešime klientams anglų kalba.
Fondo pavadinimas   Data GAV Trumpo laikotarpio grąža  
1 d 1 mėn 3 mėn 6 mėn YTD
DANSKE INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS A (LU) EUR 2017 06 27 81.4200 +0.31% +1.03% +5.12% - - Parduoti
DANSKE INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP A (LU) EUR 2017 06 27 37.1410 +0.08% +1.51% +7.13% - - Parduoti
Danske Invest 2020 Fund G (FI) EUR 2017 06 27 1.7035 -0.36% +0.52% +2.34% - - Parduoti
Danske Invest 2030 Fund G (FI) EUR 2017 06 27 1.7035 -0.36% +0.52% +2.34% - - Parduoti
Danske Invest 2040 Fund G (FI) EUR 2017 06 27 2.3077 -0.70% +0.65% +4.50% - - Parduoti
Danske Invest Baltic Equity Fund G (FI) EUR 2017 06 27 0.3572 +0.26% -0.03% +4.34% - - Parduoti
Danske Invest Compass 25 G (FI) EUR 2017 06 27 1.8894 -0.33% +0.55% +1.93% - - Parduoti
Danske Invest Compass 50 G (FI) EUR 2017 06 27 1.9455 -0.46% +0.49% +2.47% - - Parduoti
Danske Invest Compass 75 G (FI) EUR 2017 06 27 1.9365 -0.57% +0.51% +3.57% - - Parduoti
Danske Invest Compass Equity Fund G (FI) EUR 2017 06 27 1.1833 -0.67% +0.41% +4.08% - - Parduoti
Danske Invest Compass Liquidity Fund G (FI) EUR 2017 06 27 1.9279 -0.11% +0.73% +1.51% - - Parduoti
Danske Invest Contrarian Fund G (FI) EUR 2017 06 27 11.6991 +0.01% -0.90% -2.47% - - Parduoti
Danske Invest Latin America Fund G (FI) EUR 2017 06 26 2.8806 +1.27% -1.22% -3.71% - - Parduoti
Danske Invest Russia Fund G (FI) EUR 2017 06 27 2.5526 -0.53% -4.51% -6.11% - - Parduoti
Danske Invest Sustainability Equity Fund G (FI) EUR 2017 06 26 0.5097 +0.03% +2.18% +6.39% - - Parduoti
LHV World Equities Fund B EUR 2016 08 23 1.6373 +0.25% -0.81% - - - Parduoti

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.