Paslaugų ir operacijų įkainiai

Išskleisti visas skiltis

Sąskaitų aptarnavimas

 • Sąskaitų sutartys ir sąskaitų aptarnavimas verslo klientams

 • Informacija apie sąskaitas verslo klientams

Mokėjimo kortelės

 • Verslo klientų mokėjimo kortelės

 • Nebeišduodamos kortelės

Paslaugų planai ir programos

 • „Swedbank“ paslaugų planų verslo klientams įkainiai

Sutartys

 • „Swedbank Gateway“

 • Informacinių pranešimų paslauga (http)

 • „Swedbank“ interneto bankas verslui

 • „Pranešimų centras“

 • „Sąskaitos likutis telefonu“

 • Identifikavimo kodų nustatymo priemonės

 • „Bank link“

 • Elektroninių sąskaitų pateikimo paslauga e. sąskaitų siuntėjams

 • Įmokų surinkimo sutartis

 • Palūkanų kompensavimo paslauga

 • „Swift“ paslaugos

 • Grupės sąskaitos paslauga juridiniams asmenims

 • Sepa tiesioginio debeto paslauga*

Negrynieji pinigai

 • Į kliento sąskaitas pervestų lėšų administravimas

 • Mokėjimo pervedimai eurais verslo klientams

 • Mokėjimo pervedimai užsienio valiuta verslo klientams

 • Įmokų priėmimas negrynaisiais pinigais

 • Papildomos paslaugos, susijusios su lėšų pervedimu

Grynieji pinigai

 • Grynųjų pinigų operacijos

Paskolos

 • Būsto paskolų ir paskolų įkeičiant nekilnojamąjį turtą įkainiai

 • Verslo paskolos

Draudimas

 • Šeimos pajamų apsauga

 • Šeimos pajamų apsauga plius

 • Apsaugota būsto paskola

Vertybiniai popieriai

 • Investicinių fondų vienetų prekyba ir saugojimas

 • Su vertybinių popierių prekyba ir saugojimu susijusios paslaugos

 • Lietuvos respublikos vyriausybės taupymo lakštai

Taupymas ir investavimas

 • Antros pakopos „Swedbank“ pensija

Dokumentiniai atsiskaitymai ir garantijos

 • Dokumentų inkaso

 • Dokumentiniai akredityvai

 • Garantijos

 • Sąlyginiai atsiskaitymai

Kitos paslaugos

 • Čekiai

 • Faktoringas

 • Seifų nuoma

 • Lizingas

 • Kitos paslaugos