Paslaugų ir operacijų įkainiai

Banko paslaugų ir operacijų įkainiai (galioja nuo 2018-02-01)

Išskleisti visas skiltis

Sąskaitų aptarnavimas

 • Sąskaitų sutartys ir sąskaitų aptarnavimas verslo klientams

  Juridiniams asmenims
  „Swedbank“, AB (toliau – Bankas), sąskaitos atidarymas (išskyrus nerezidentams*) -
  Banko sąskaitos atidarymas juridiniams asmenims nerezidentams*:
  Registruotiems ES (įskaitant Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, šveicarijoje) 200 Eur
  Kitais atvejais 400 Eur
  Pastaba: Banko sąskaitoje operacijos gali būti atliekamos šiomis valiutomis: AED, AUD, BGN, BYN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, ILS, ISK, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR.
  Minimalus kasdienių paslaugų mokestis, kuris apima: 3,50 Eur / mėn**

  Banko sąskaitos atidarymas (išskyrus nerezidentams*), uždarymas, tvarkymas

  Į kliento sąskaitas pervestų lėšų „Swedbank“ viduje administravimas

  Į kliento sąskaitas pervestų lėšų eurais iš „Swedbank“ grupės bankų*** administravimas

  Į kliento sąskaitas pervestų lėšų eurais iš kitų Lietuvoje registruotų bankų administravimas

  Į kliento sąskaitas pervestų Europinių mokėjimų**** lėšų administravimas

  Metinė palūkanų norma viršijus leistiną banko sąskaitos kredito limitą 36 %
  Sąskaitos likučio mokestis juridiniams asmenims******
  Mokestis už lėšų likučius sąskaitose, kurie viršija 1 000 000 EUR Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate) / 360 d
  Mokestis už lėšų likučius sąskaitose, kurie viršija 9 500 000 SEK švedijos centrinio banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (proc.) (angl. Sveriges Riksbank repo rate) / 360 d.
  Mokestis už lėšų likučius sąskaitose, kurie viršija 7 500 000 DKK Danijos centrinio banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (proc.) (angl. Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate) / 360 d.
  Mokestis už lėšų likučius sąskaitose, kurie viršija 1 000 000 CHF šveicarijos centrinio banko metinė neigiama palūkanų norma (proc.) (angl. Swiss National Bank negative interest rate) / 360 d.
  Sąskaitos atidarymas per „Swedbank“, AB
  „Swedbank“ grupės bankuose*** (tik Latvijoje ir Estijoje) 60 Eur
  Kituose užsienio bankuose (tik juridiniams asmenims) Pastaba: sąskaitos atidaromos tik tuose užsienio bankuose, su kuriais „Swedbank“, AB, yra sudaręs bendradarbiavimo sutartis. 150 Eur
  Sąskaitų, atidarytų per „Swedbank“, AB, sutarčių, suteiktų papildomų paslaugų sutarčių, bei parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelės keitimas 15 Eur
  Čekių knygelės išdavimas (Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. paslauga neteikiama) 7,24 Eur

  Nuo 2018 m. sausio 1 d. grynųjų pinigų išmokėjimas pagal pateiktą „Swedbank“, AB čekių knygelės čekį nebebus vykdomas.

  Operacijos sąskaitose vykdomos pagal galiojančius Banko paslaugų ir operacijų įkainius.

  * Nerezidentu laikomas juridinis asmuo, kurio buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje.

  ** Mokestis taikomas kiekvienai kliento banko sąskaitai.

  *** „Swedbank“ grupės bankai:

  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;

  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDFIHH), Suomija;

  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDDKKK), Danija;

  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDNOKK), Norvegija;

  „Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABAEE2X), Estija;

  „Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABALV22), Latvija.

  **** Iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo/siuntėjo banko SWIFT(BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu

  ****** Mokestis yra taikomas tiems juridiniams asmenims, kuriuos Bankas apie mokesčio už lėšų likučius sąskaitose taikymą informuoja individualiai prieš 30 kalendorinių dienų.Mokestis yra skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, jeigu visų vieno juridinio asmens banko sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą atitinkama valiuta dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Mokestis netaikomas, jei nurodyta centrinio banko palūkanų norma atitinkama valiuta yra teigiama arba lygi nuliui. Mokestis už praėjusį kalendorinį mėnesį nurašomas iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos Banko sąskaitos sutartyje numatyta tvarka.

 • Informacija apie sąskaitas verslo klientams

  Sąskaitos išrašai Juridiniams Asmenims
  Sąskaitų išrašų pateikimas elektroniniais kanalais nemokamai
  Einamosios dienos sąskaitų išrašų išdavimas Banko padaliniuose nemokamai
  >Vienkartinių sąskaitos išrašų spausdinimas Banko padaliniuose pagal kliento nurodytą laikotarpį
  Vienos dienos 0,58 Eur
  Mėnesio arba už laikotarpį nuo 2 iki 31 d. 2,90 Eur
  Ketvirčio arba už laikotarpį nuo 32 iki 92 d. 5,79 Eur
  Metų arba už laikotarpį nuo 93 iki 365 d. 23,17 Eur
  Periodinių mėnesio / ketvirčio / metų sąskaitų išrašų siuntimas paštu Lietuvoje 1,45 Eur
  Periodinių mėnesio / ketvirčio / metų sąskaitų išrašų siuntimas paštu į užsienį 2,90 Eur

Mokėjimo kortelės

 • Verslo klientų mokėjimo kortelės

  Verslo debeto kortelė

  Bekontaktė „Mastercard“

  Galioja kortelėms, išduotoms nuo 2016-10-01.

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur / Limitas
  Kortelė galioja 3 metai
  Kortelės išdavimo mokestis1 10 Eur
  Kortelės išdavimo mokestis, jei nustatytos tik grynųjų pinigų įnešimo operacijos kortelei1 8 Eur
  Kortelės atnaujinimo mokestis nemokamai
  Mėnesinis kortelės administravimo mokestis2 2 Eur
  Mėnesinis kortelės administravimo mokestis, jei nustatytos tik grynųjų pinigų įnešimo operacijos kortelei2, 3 0,50 Eur
  Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu 5,79 Eur
  Kortelės siuntimas paštu1:
  Lietuvoje nemokamai
  Į užsienį 5,79 Eur
  Kortelės atsiėmimas „Swedbank“, AB padalinyje1, 4 1,45 Eur
  Grynųjų pinigų išmokėjimas:
  „Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 0,5 %, min. 0,58 Eur
  Kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank", AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 2 %, min. 2,90 Eur
  Kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose5 0,5 %, min. 0,87 Eur
  Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate 0,07 %
  Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais6 2,45 %
  Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai
  Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
  PIN kodo pakeitimas „Swedbank“", AB bankomate nemokamai
  Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
  Saugumo programa nemokamai
  Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu
  atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
  atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
  Standartiniai dienos operacijų limitai7
  Bendra leistina suma atsiskaitymo kortele už prekes ir paslaugas operacijoms 8 700 Eur
  Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 2 900 Eur
  Bendra leistina suma mokėjimų bankomatuose operacijoms 2 900 Eur
  Saugumo programos sąlygos
  Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo 24 valandos
  Didžiausia banko klientui nekompensuojama nuostolių suma 28,96 Eur
  Didžiausia banko klientui kompensuojama nuostolių suma Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas kortele)

  1 Mokestis nurašomas kortelės aktyvavimo momentu nuo kliento sąskaitos banke.
  2 Mėnesinis kortelės administravimo mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį kiekvieno mėnesio 15 dieną po naujos ir atnaujintos kortelės aktyvavimo nuo kliento sąskaitos banke.
  3 Jei kortelei, kuriai buvo nustatytos tik grynųjų pinigų įnešimo operacijos, bus nustatytos „Swedbank“ interneto banke verslui arba banko padalinyje ir kitos operacijos (pavyzdžiui, grynųjų pinigų išmokėjimo, atsiskaitymo už prekes ir paslaugas ir kt.), tokiu atveju kortelei bus taikomas Mėnesinis kortelės administravimo mokestis.
  4 Mokestis bus taikomas tik kortelėms, išduotoms nuo 2017-07-01.
  5 Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank", AB išduotoms kortelėms paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
  6 Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ arba „Visa Europe Services Inc“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu.
  7 Kliento pageidavimu standartiniai dienos operacijų limitai ir periodiškumas gali būti pakeisti.

  Verslo kredito kortelė

  „Visa“

  Galioja kortelėms, išduotoms nuo 2016-10-01.

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur / Limitas
  Kortelė galioja 3 metus1
  Kortelės išdavimo mokestis2 15 Eur
  Kortelės atnaujinimo mokestis nemokamai
  Mėnesinis kortelės administravimo mokestis3 3 Eur
  Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu 5,79 Eur
  Grynųjų pinigų išmokėjimas
  „Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 2%, min. 2,03 Eur
  Kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank", AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 2%, min. 2,90 Eur
  kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose4 2%, min. 2,03 Eur
  Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate 0,07%
  Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai
  Kredito limitas
  Kredito limito suteikimas nemokamai
  Kredito limito palūkanos 18%
  Panaudoto kredito dengimo terminas kito mėnesio 1 diena
  Nemokamo kredito laikotarpis5 iki artimiausios kredito dengimo dienos (iki 31 dienos)
  Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį 0% arba 5%6
  Minimali kredito limito suma 300 Eur
  Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais7 2,45 %
  PIN kodo pakeitimas „Swedbank“", AB bankomate nemokamai
  Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
  Kortelės atblokavimas, kai ji buvo blokuota dėl nepadengto panaudoto kredito 5,79 Eur
  Saugumo programa nemokamai
  Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu
  atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
  atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
  Standartiniai dienos operacijų limitai8
  Bendra leistina suma atsiskaitymo kortele už prekes ir paslaugas operacijoms 8 700 Eur
  Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 2 900 Eur
  Saugumo programos sąlygos
  Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo 24 valandos
  Didžiausia banko klientui nekompensuojama nuostolių suma 28,96 Eur
  Didžiausia banko klientui kompensuojama nuostolių suma Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas)

  1 Visos kitos su ta pačia kredito limito sąskaita susietos išduotos kortelės turės tą pačią pabaigos datą, kaip ir pirma išduota kortelė. Todėl, jeigu nauja kortelė bus išduota vėliau, jos galiojimo terminas bus trumpesnis nei 3 metai.
  2 Mokestis nurašomas kortelės aktyvavimo momentu nuo kliento sąskaitos banke.
  3 Mėnesinis kortelės administravimo mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį kiekvieno mėnesio 15 dieną po naujos ir atnaujintos kortelės aktyvavimo nuo kliento sąskaitos banke.
  4 Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank", AB išduotoms kortelėms paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
  5 Tai laikotarpis, per kurį nemokamos palūkanos už panaudoto kredito lėšas, kuriomis sumokėta už pirkinius ir paslaugas atsiskaitant kortele. Šis laikotarpis nustatomas nuo kredito lėšų nurašymo iki artimiausios panaudoto kredito dengimo dienos.
  6 Nustatoma individualiai.
  7 Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ arba „Visa Europe Services Inc“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu.
  8 Kliento pageidavimu standartiniai dienos operacijų limitai ir periodiškumas gali būti pakeisti. Operacijoms kredito limito sąskaitoje, nesinaudojant kortele, taikomi Elektroninių paslaugų teikimo sutartyje numatyti operacijų limitai.

  Auksinė verslo kredito kortelė

  „Visa Gold“

  Galioja kortelėms, išduotoms nuo 2016-10-01.

  Įkainiai galioja nuo 2017-09-20.

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur / Limitas
  Kortelė galioja 3 metus1
  Kortelės išdavimo mokestis2 30 Eur
  Kortelės atnaujinimo mokestis nemokamai
  Mėnesinis kortelės administravimo mokestis3 10 Eur
  Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu 5,79 Eur
  Grynųjų pinigų išmokėjimas
  „Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 2%, min. 2,03 Eur
  kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank", AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 2%, min. 2,90 Eur
  kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose4 2%, min. 2,03 Eur
  Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate 0,07%
  Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai
  Kredito limitas
  Kredito limito suteikimas nemokamai
  Kredito limito palūkanos 15%
  Panaudoto kredito dengimo terminas Kito mėnesio 10 diena
  Nemokamo kredito laikotarpis5 Iki artimiausios kredito dengimo dienos (iki 41 dienos)
  Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį 0%
  Minimali kredito limito suma 300 Eur
  Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais6 2,45 %
  PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
  Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
  Kortelės atblokavimas, kai ji buvo blokuota dėl nepadengto panaudoto kredito 5,79 Eur
  Saugumo programa nemokamai
  Kelionių draudimas nemokamai
  Asmeninis kelionių planavimas nemokamai
  „Prioritty pass“ kortelė
  Išdavimas nemokamai
  Mokestis už apsilankymą7 27 USD
  Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu:
  atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
  atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
  Standartiniai dienos operacijų limitai8
  Bendra leistina suma atsiskaitymo kortele už prekes ir paslaugas operacijoms 8 700 Eur
  Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 2 900 Eur
  Saugumo programos sąlygos
  Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo 24 valandos
  Didžiausia banko klientui nekompensuojama nuostolių suma 28,96 Eur
  Didžiausia banko klientui kompensuojama nuostolių suma Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas)
  Kelionių draudimo apsaugos ir draudimo sumos9
  Medicininės pagalbos (išlaidų) draudimas
  Gydymo ir transporto išlaidos 500 000 Eur
  Neatidėliotina odontologo pagalba 200 Eur
  Papildomų medicinos pagalbos priemonių įsigijimas 200 Eur
  Nelaimingų atsitikimų draudimas
  Apdraustojo mirtis dėl nelaimingo atsitikimo 10 000 Eur
  Traumų draudimas 10 000 Eur
  Asmeninių daiktų draudimas 2 000 Eur
  Kelionės sutrikimo draudimas
  Maršruto / grafiko pasikeitimas (įskaitant kelionės atšaukimą, nutrūkimą) 2 000 Eur
  Lėktuvo bilieto keitimas 150 Eur
  Skrydžio išvykimo laiko atidėjimas:
  daugiau nei 4 h 150 Eur
  daugiau nei 24 h 300 Eur
  Bagažo vėlavimas daugiau nei 4 h 1 000 Eur
  Civilinės atsakomybės ir teisinės pagalbos draudimas
  Civilinė atsakomybė 20 000 Eur
  Teisinė pagalba 1 000 Eur
  Užstatas 3 000 Eur

  1 Visos kitos su ta pačia kredito limito sąskaita susietos išduotos kortelės turės tą pačią pabaigos datą, kaip ir pirma išduota kortelė. Todėl, jeigu nauja kortelė bus išduota vėliau, jos galiojimo terminas bus trumpesnis nei 3 metai.
  2 Mokestis nurašomas kortelės aktyvavimo momentu nuo kliento sąskaitos banke.
  3 Mėnesinis kortelės administravimo mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį kiekvieno mėnesio 15 dieną po naujos ir atnaujintos kortelės aktyvavimo nuo kliento sąskaitos banke.
  4 Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank", AB išduotoms kortelėms paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
  5 Tai laikotarpis, per kurį nemokamos palūkanos už panaudoto kredito lėšas, kuriomis sumokėta už pirkinius ir paslaugas atsiskaitant kortele. Šis laikotarpis nustatomas nuo kredito lėšų nurašymo iki artimiausios panaudoto kredito dengimo dienos.
  6 Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ arba „Visa Europe Services Inc“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu.
  7 Už vieną apsilankymą vienam asmeniui oro uosto laukiamojoje salėje.
  8 Kliento pageidavimu standartiniai dienos operacijų limitai ir periodiškumas gali būti pakeisti. Operacijoms kredito limito sąskaitoje, nesinaudojant kortele, taikomi Elektroninių paslaugų teikimo sutartyje numatyti operacijų limitai.
  9 Detali informacija apie draudimo paslaugų sąlygas skelbiama banko tinklalapyje internete ir banko padaliniuose.

  Laikinos bankomato kortelės įkainiai

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis
  Kortelė galioja Iki kito artimiausio mėnesio, esančio po mėnesio, kurio metu buvo išduota Laikina bankomato kortelė, paskutinės dienos
  Kortelės administravimo mokestis 3 Eur
  Grynųjų pinigų išmokėjimas „Swedbank", AB bankomatuose Lietuvoje 0,5%, min. 0,58 Eur
  Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank", AB bankomate Lietuvoje 0,07%
  Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
  Standartiniai dienos operacijų limitai1
  Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 870 Eur

  1 Kliento pageidavimu bendrieji dienos operacijų limitai gali būti pakeisti.

 • Nebeišduodamos kortelės

  „Debit Mastercard“1 kortelės išdavimo ir administravimo įkainiai

  Galioja nuo 2018-02-21

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainio dydis
  Kortelės galiojimas 3 metai
  Mėnesinis kortelės administravimo mokestis 0,58 Eur
  Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ar kliento prašymu1 5,79 Eur
  Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
  Grynųjų pinigų išmokėjimas:
  „Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose nemokamai2
  kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 2%, min. 2,90 Eur
  kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose3 0,4%, min. 0,43 Eur
  Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
  Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais4 2,45%
  Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai
  PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
  Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
  Kortelės siuntimas paštu5:
  Lietuvoje6 nemokamai
  į užsienį 5,79 Eur
  Kortelės atsiėmimas „Swedbank“, AB padalinyje5 1,45 Eur
  Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu:
  atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
  atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
  Bendrieji dienos operacijų limitai7
  Bendra leistina suma atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijoms 2030 Eur
  Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 870 Eur
  Bendra leistina suma mokėjimų bankomatuose operacijoms 870 Eur

  1 Nuo 2016-10-03 nebeišduodamos naujos bei nekeičiamos Kliento prarastos, pamestos ar pamiršus PIN kodą, o nuo 2017-01-01 ir neatnaujinamos. Nurodytais atvejais išduodamos arba atnaujinamos bekontaktės Debit Mastercard MK ir joms taikomi Bekontakčių „Debit Mastercard“ kortelių išdavimo ir aptarnavimo įkainiai.
  2 Išgryninus daugiau nei 580 Eur per mėnesį, taikomas 0.4 % mokestis nuo didesnės nei 580 Eur sumos. Mokestis nurašomas kito mėnesio 15 dieną.
  3 Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank“, AB išduotomis kortelėmis paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
  4 Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu.
  5 Mokestis nurašomas aktyvinus kortelę.
  6 Atnaujinta kortelė gali būti siunčiama „Swedbank“, AB sprendimu, t.y. be atskiro kliento prašymo.
  7 Kliento pageidavimu bendrieji dienos operacijų limitai gali būti pakeisti.

  „Private Banking Debit Mastercard“1 kortelės išdavimo ir administravimo įkainiai

  Galioja nuo 2018-02-21

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainio dydis
  Kortelės galiojimas 3 metai
  Mėnesinis kortelės administravimo mokestis 5,79 Eur
  Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
  Grynųjų pinigų išmokėjimas:
  „Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose nemokamai2
  kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 2%, min. 2,90 Eur
  kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose3 0,4%, min. 0,43 Eur
  Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
  Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais4 nemokamai
  Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai
  PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
  Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
  Kortelės siuntimas paštu5:
  Lietuvoje6 nemokamai
  į užsienį 5,79 Eur
  Kortelės atsiėmimas „Swedbank“, AB padalinyje nemokamai
  Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu:
  atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
  atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
  Bendrieji dienos operacijų limitai7
  Bendra leistina suma atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijoms 2030 Eur
  Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 870 Eur
  Bendra leistina suma mokėjimų bankomatuose operacijoms 870 Eur

  1 Nuo 2016-10-03 nebeišduodamos naujos bei nekeičiamos Kliento prarastos, pamestos ar pamiršus PIN kodą, o nuo 2016-11-01 ir neatnaujinamos. Nurodytais atvejais išduodamos arba atnaujinamos bekontaktės Private Banking Debit Mastercard MK ir joms taikomi Bekontakčių „Private Banking Debit Mastercard“ kortelių išdavimo ir aptarnavimo įkainiai.
  2 Išgryninus daugiau nei 580 Eur per mėnesį, taikomas 0.4 % mokestis nuo didesnės nei 580 Eur sumos. Mokestis nurašomas kito mėnesio 15 dieną.
  3 Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank“, AB išduotomis kortelėmis paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
  4 Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu.
  5 Mokestis nurašomas aktyvinus kortelę.
  6 Atnaujinta kortelė gali būti siunčiama „Swedbank“, AB sprendimu, t.y. be atskiro kliento prašymo.
  7 Kliento pageidavimu bendrieji dienos operacijų limitai gali būti pakeisti.

  „Maestro Business“ ir „Mastercard Business“ kortelės

  Galioja kortelėms, išduotoms nuo 2014-05-05 iki 2016-09-30. Nuo 2016-10-01 nebeišduodamos naujos, neatnaujinamos ir nekeičiamos prarastos, pamestos ar dėl kitų priežasčių „Maestro Business“ ir „Mastercard Business“ kortelės.

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur / Limitas
  Maestro Business Mastercard Business
  Kortelė galioja 3 metai 3 metai
  Kortelės išdavimo mokestis 8 Eur 34 Eur
  Kortelės atnaujinimo mokestis nemokamai nemokamai
  Mėnesinis kortelės administravimo mokestis1 0,7 Eur 2,87 Eur
  Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu 5,79 Eur 5,79 Eur
  Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai nemokamai
  Grynųjų pinigų išmokėjimas
  Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 0,5%, min. 0,58 Eur 0,5%, min. 0,58 Eur
  Kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank", AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 2%, min. 2,90 Eur 2%, min. 2,90 Eur
  kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose2 0,5%, min. 0,87 Eur 0,5%, min. 0,87 Eur
  Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate 0,07% 0,07%
  Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai nemokamai
  PIN kodo pakeitimas „Swedbank“", AB bankomate nemokamai nemokamai
  Prarastos kortelės blokavimas nemokamai nemokamai
  Saugumo programa nemokamai
  Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais3 2,45 % 2,45 %
  Kelionių draudimas nemokamai
  Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu
  atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur 1,45 Eur
  atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur 5,79 Eur
  Standartiniai dienos operacijų limitai4
  Bendra leistina suma atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijoms 8 700 Eur 8 700 Eur
  Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 2 900 Eur 2 900 Eur
  Bendra leistina suma mokėjimų bankomatuose operacijoms 2 900 Eur 2 900 Eur
  Saugumo programos sąlygos
  Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo 24 valandos
  Didžiausia banko klientui nekompensuojama nuostolių suma 28,96 Eur
  Didžiausia banko klientui kompensuojama nuostolių suma Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas)
  Kelionių draudimo apsaugos ir draudimo sumos5
  Medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas 85 000 Eur
  Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 15 000 Eur
  Civilinės atsakomybės ir teisinių išlaidų draudimas
  Civilinei atsakomybei 100 000 Eur
  Teisinėms išlaidoms 1 000 Eur
  Užstatui 3 000 Eur
  Bagažo, kelionės vėlavimas ir kelionės atšaukimo vežėjo iniciatyva draudimas
  Bagažo ir kelionės vėlavimo draudimas (40 Eur per valandą, skaičiuojant nuo 5 (penktos) vėlavimo valandos) 500 Eur
  Kelionės atšaukimas vežėjo iniciatyva 100 Eur
  Būtinos telefoninių pokalbių išlaidos atsitikus Draudžiamajam įvykiui 50 Eur

  1 Kortelėms, išduotoms nuo 2014-05-05 iki 2015-08-31, mėnesinis kortelės administravimo mokestis bus pradėtas taikyti po 12 mėnesių nuo atitinkamai kortelės išdavimo mokesčio arba metinio kortelės administravimo mokesčio (šis mokestis buvo taikomas iki 2015-08-31) nurašymo dienos.
  2 Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank", AB išduotoms kortelėms paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
  3 Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ arba „Visa Europe Services Inc“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu.
  4 Kliento pageidavimu standartiniai dienos operacijų limitai ir periodiškumas gali būti pakeistas.
  5 Detali informacija apie draudimo paslaugų sąlygas skelbiama banko tinklalapyje internete ir banko padaliniuos.

  „Visa Business“ ir „Visa Business Gold“ kortelės

  Galioja kortelėms, išduotoms nuo 2014-05-05 iki 2016-09-30. Nuo 2016-10-01 nebeišduodamos naujos, neatnaujinamos ir nekeičiamos prarastos, pamestos ar dėl kitų priežasčių „Visa Business“ ir „Visa Business Gold“ kortelės.

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
  Visa Business Visa Business Gold
  Kortelė galioja 3 metus1 3 metus1
  Kortelės išdavimo mokestis 34 Eur 75 Eur
  Kortelės atnaujinimo mokestis nemokamai nemokamai
  Mėnesinis kortelės administravimo mokestis2 2,87 Eur 6,25 Eur
  Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu 5,79 Eur 5,79 Eur
  Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate - -
  Grynųjų pinigų išmokėjimas
  „Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 2%, min. 2,03 Eur 2%, min. 2,03 Eur
  kitų bankų padaliniuose ir ne „Swedbank", AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose 2%, min. 2,90 Eur 2%, min. 2,90 Eur
  kitų partnerių šios paslaugos teikimo vietose3 2%, min. 2,03 Eur 2%, min. 2,03 Eur
  Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate 0,07% 0,07%
  Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti) nemokamai nemokamai
  PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai nemokamai
  Prarastos kortelės blokavimas nemokamai nemokamai
  Kortelės atblokavimas, kai ji buvo blokuota dėl nepadengto panaudoto kredito 5,79 Eur 5,79 Eur
  Saugumo programa nemokamai nemokamai
  Valiutos keitimo mokestis, kai operacija atliekama ne eurais4 2,45 % 2,45 %
  Kelionių draudimas nemokamai nemokamai
  Asmeninis kelionių planavimas - nemokamai
  „Prioritty pass" kortelė
  išdavimas - nemokamai
  mokestis už apsilankymą5 - 27 USD
  Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu
  atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur 1,45 Eur
  atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur 5,79 Eur
  Kredito limito įkainiai
  Kredito limito metinis administravimo mokestis 3%, min. 28,96 Eur nuo suteikto kredito limito sumos 3%, min. 28,96 Eur nuo suteikto kredito limito sumos
  Kredito limito palūkanos 0% 0%
  Panaudoto kredito dengimo terminas Kiekvieno mėnesio paskutinė diena Kiekvieno mėnesio paskutinė diena
  Standartiniai dienos operacijų limitai6
  Bendra leistina suma atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijoms 8 700 Eur 8 700 Eur
  Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 2 900 Eur 2 900 Eur
  Saugumo programos sąlygos
  Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo 24 valandos 24 valandos
  Didžiausia banko klientui nekompensuojama nuostolių suma 28,96 Eur 28,96 Eur
  Didžiausia banko klientui kompensuojama nuostolių suma Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas) Standartinis dienos operacijų limitas (pirkinių ir paslaugų apmokėjimas)
  Kelionių draudimo apsaugos ir draudimo sumos7
  Medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas 85 000 Eur 85 000 Eur
  Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 15 000 Eur 15 000 Eur
  Civilinės atsakomybės ir teisinių išlaidų draudimas
  Civilinei atsakomybei 100 000 Eur 100 000 Eur
  Teisinėms išlaidoms 1 000 Eur 1 000 Eur
  Užstatui 3 000 Eur 3 000 Eur
  Bagažo, kelionės vėlavimas ir kelionės atšaukimo vežėjo iniciatyva draudimas
  Bagažo ir kelionės vėlavimo draudimas (40 Eur per valandą skaičiuojant nuo 5 (penktos) vėlavimo valandos) 500 Eur 500 Eur
  Kelionės atšaukimas (vežėjo iniciatyva) 100 Eur 100 Eur
  Asmeninių daiktų ir Bagažo praradimo draudimas (Besąlyginė išskaita: 100 Eur) - 1 000 Eur
  Apribojimas vienam daiktui/bagažui - 300 Eur
  Būtinos telefoninių pokalbių išlaidos atsitikus Draudžiamajam įvykiui 50 Eur 50 Eur

  1 Visos kitos prie tos pačios verslo mokėjimo kortelių sąskaitos išduotos kortelės turės tą pačią pabaigos datą, kaip ir pirma išduota kortelė. Todėl jeigu nauja kortelė bus išduota vėliau, jos galiojimo terminas bus trumpesnis nei 3 metai.
  2 Kortelėms, išduotoms nuo 2014-05-05 iki 2015-08-31, mėnesinis kortelės administravimo mokestis bus pradėtas taikyti po 12 mėnesių nuo atitinkamai kortelės išdavimo mokesčio arba metinio kortelės administravimo mokesčio (šis mokestis buvo taikomas iki 2015-08-31) nurašymo dienos.
  3 Informaciją apie partnerius, kurie teikia grynųjų pinigų išmokėjimo „Swedbank", AB išduotoms kortelėms paslaugą, galite rasti tinklalapyje internete www.swedbank.lt.
  4 Kai kortele atsiskaitoma kita valiuta nei eurai (įskaitant ir grynųjų pinigų išėmimą kortele), konvertavimo kursas apskaičiuojamas operacijos sumą konvertuojant į eurus, naudojant operacijos apdorojimo dieną galiojantį „Mastercard International“ arba „Visa Europe Services Inc“ tą dieną nustatytą euro ir atitinkamos valiutos keitimo kursą ir sumą didinant įkainiuose nurodytu dydžiu.
  5 Už vieną apsilankymą vienam asmeniui oro uosto laukiamojoje salėje.
  6 Kliento pageidavimu standartiniai dienos operacijų limitai ir periodiškumas gali būti pakeistas.
  7 Detali informacija apie draudimo paslaugų sąlygas skelbiama banko tinklalapyje internete ir banko padaliniuose.
  Kai operacijos kredito kortelės sąskaitoje atliekamos ne mokėjimo kortele, taikomi „Swedbank“, AB paslaugų ir operacijų įkainiuose nustatyti įkainiai.

Paslaugų planai ir programos

 • „Swedbank“ paslaugų planų verslo klientams įkainiai

  Įsigalioja nuo 2017-04-01

  Paslaugų planas „Verslu“1 Paslaugų planas „Verslu 10“ Paslaugų planas „Verslu 20“ Paslaugų planas „Verslu 50“ Paslaugų planas „Verslu 100“ Paslaugų planas „Verslu Plius“
  1. Paslaugos plano mėnesinis mokestis2 0 Eur 7 Eur 9 Eur 18 Eur 30 Eur 4 Eur
  2. Minimalus kasdienių paslaugų mokestis (taikomas visoms kliento vardu atidarytoms banko sąskaitoms), kuris apima: Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  2.1. Banko sąskaitos atidarymas (išskyrus nerezidentus), uždarymas, tvarkymas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  2.2. Į kliento sąskaitas pervestų lėšų eurais „Swedbank“ viduje administravimas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  2.3. Į kliento sąskaitas pervestų lėšų eurais iš „Swedbank“ grupės bankų administravimas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  2.4. Į kliento sąskaitas pervestų lėšų eurais iš kitų Lietuvoje registruotų bankų administravimas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  2.5. Į kliento sąskaitas pervestų Europinių mokėjimų lėšų administravimas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  3. Mokėjimo pervedimų eurais, pateikiamų elektroniniais kanalais, įkainiai: Netaikomi Netaikomi 10 pervedimų Netaikomi 20 pervedimų Netaikomi 50 pervedimų Netaikomi 100 pervedimų Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  3.1. Mokėjimo pervedimai ir periodiniai mokėjimai: Netaikomi Netaikomi 10 pervedimų Netaikomi 20 pervedimų Netaikomi 50 pervedimų Netaikomi 100 pervedimų Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  3.1.1. į kitų asmenų sąskaitas „Swedbank“, AB viduje Netaikomi Netaikomi 10 pervedimų Netaikomi 20 pervedimų Netaikomi 50 pervedimų Netaikomi 100 pervedimų Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  3.1.2. paprasti mokėjimai į Lietuvoje registruotus bankus ir paprasti Europiniai mokėjimai Netaikomi Netaikomi 10 pervedimų Netaikomi 20 pervedimų Netaikomi 50 pervedimų Netaikomi 100 pervedimų Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  3.2. E. sąskaitų apmokėjimas: Netaikomi Netaikomi 10 pervedimų Netaikomi 20 pervedimų Netaikomi 50 pervedimų Netaikomi 100 pervedimų Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  3.2.1. „Swedbank“, AB viduje mokėjimo pervedimu Netaikomi Netaikomi 10 pervedimų Netaikomi 20 pervedimų Netaikomi 50 pervedimų Netaikomi 100 pervedimų Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  3.2.2. į kitus Lietuvoje registruotus bankus automatiniu mokėjimu arba mokėjimo pervedimu Netaikomi Netaikomi 10 pervedimų Netaikomi 20 pervedimų Netaikomi 50 pervedimų Netaikomi 100 pervedimų Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius
  4. Grupiniai mokėjimai
  4.1 Grupinio mokėjimo pervedimo pateikimas Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius 1,5 Eur
  4.2 Grupinis pervedimas į fizinio asmens sąskaitą „Swedbank“, AB viduje Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius Pagal standartinius banko paslaugų ir operacijų įkainius nemokamai
  5. Bekontaktė Verslo debeto kortelė (-ės) „MasterCard“3 1 kortelė 1 kortelė 1 kortelė 2 kortelės 3 kortelės
  5.1. Kortelės išdavimo mokestis Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas
  5.2. Mėnesinis kortelės administravimo mokestis Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas
  6. Identifikavimo kodų generatoriaus išdavimo mokestis4 Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas

  1 Paslaugų planas „Verslu“ taikomas tik tiems juridiniams asmenims, nuo kurių įsteigimo praėjo ne daugiau kaip 12 mėn. ir su klientu nėra pasirašytas susitarimas dėl „Verslo krepšelio“ įkainių taikymo. Šio Paslaugų plano sąlygos klientui galios 366 kalendorines dienas nuo Paslaugų plano įkainių įsigaliojimo Klientui dienos. Pasibaigus nurodytam galiojimo terminui, klientui bus taikomi standartiniai banko paslaugų ir operacijų įkainiai.
  2 Mokestis mokamas už kiekvieną kalendorinį mėnesį ir nurašomas kito kalendorinio mėnesio 1-15 dieną už praeitą mėnesį. Mokestis mokamas nepriklausomai nuo naudojimosi į Paslaugų planą įtrauktomis paslaugomis. Už pirmą mėnesį Klientui pasirinkus Paslaugų planą ir už paskutinį mėnesį Klientui atsisakius pasirinkto Paslaugų plano, Paslaugų plano mėnesio mokestis paskaičiuojamas proporcingai pagal dienų skaičių, kiek klientui buvo taikomos pasirinkto Paslaugų plano sąlygos, bet ne mažiau nei pusė Paslaugų plano mėnesinio mokesčio. Tuo atveju, jei Klientas pasirinkto Paslaugų plano atsisako praėjus mažiau nei 31 kalendorinei dienai nuo atitinkamo Paslaugų plano užsakymo dienos, už tą mėnesį, kada Klientas atsisakė atitinkamo Paslaugų plano, mokamas Paslaugų plano mėnesinis mokestis už visą mėnesį.
  3 Į Paslaugų planą įtraukiama tik bekontaktė Verslo debeto kortelė „MasterCard“ ir atitinkamas tokių kortelių skaičius pagal pasirinktą Paslaugų planą. Bankas pats parinks ir priskirs Paslaugų planui kliento vardu išduotą atitinkamą (-as) debeto kortelę (-es). Kliento debeto kortelei priskirtai Paslaugų planui netaikomos jokios kitos nuolaidos, išskyrus, jei bankas nurodo kitaip.
  4 Klientui pasirinkus vieną iš Paslaugų planų: „Verslu“, „Verslu 10“, „Verslu 20“, „Verslu 50“ arba „Verslu 100“, Identifikavimo kodų generatoriaus išdavimo mokestis netaikomas už vieno identifikavimo kodų generatorius išdavimą ir tik vieną kartą, t.y. pirmą kartą pasirinkus bet kurį iš nurodytų Paslaugų planų.

  Paslaugų plano įkainių taikymo bendrosios sąlygos:
  Įkainiuose naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip ir atitinkamos sąvokos pateiktos „Swedbank“ paslaugų ir operacijų įkainiuose.
  Neįtrauktoms į Paslaugų planą paslaugoms yra taikomi standartiniai „Swedbank“ paslaugų ir operacijų įkainiai.
  Viršijus atitinkamame Paslaugų plane numatytą mokėjimo pervedimų skaičių, taikomi standartiniai „Swedbank“ paslaugų ir operacijų įkainiai už atitinkamus mokėjimo pervedimus.
  Paslaugų planą klientas pasirenka arba keičia pateikęs Bankui prašymą
  Klientui pasirinkus vieną iš Paslaugų planų, nuo Paslaugų plano įkainių įsigaliojimo dienos Klientui nebetaikomi „Swedbank“ interneto bankas verslui „Kainų paketas 1“ arba „Kainų paketas 2“ įkainiai.
  Kai Klientas atsisako pasirinkto Paslaugų plano pradedami taikyti standartiniai „Swedbank“ paslaugų ir operacijų įkainiai.
  Klientas vienu metu gali būti pasirinkęs tik vieną iš Paslaugų planų: „Verslu“, „Verslu 10“, „Verslu 20“, „Verslu 50“ arba „Verslu 100“, ir papildomai planą „Verslu Plius“ arba tik mokėjimų planą „Verslu Plius“.
  Klientui vietoj turimo Paslaugų plano: „Verslu“, „Verslu 10“, „Verslu 20“, „Verslu 50“ arba „Verslu 100“, pasirinkus kitą Banko siūlomą paslaugų planą išskyrus planą „Verslu Plius“ laikoma, kad klientas atsisakė pasirinkto Paslaugų plano.
  Mokesčiams už paslaugas, įtrauktas į Paslaugų planą, netaikomos jokios kitos nuolaidos ar individualūs įkainiai. Jei individualūs įkainiai ar nuolaidos galiojo iki klientui pasirenkant vieną iš Paslaugų planų, tokių individualių įkainių bei nuolaidų galiojimas bus nutrauktas nė vėliau kaip po 2 Banko darbo dienų ir bus pradėti taikyti atitinkamo Paslaugų plano įkainiai.
  Paslaugų planai neteikiami kredito ir mokėjimo įstaigoms bei elektroninių pinigų įstaigoms. Paaiškėjus, jog klientas veikia kaip kredito įstaiga, mokėjimo įstaiga ar elektroninių pinigų įstaiga, Bankas turi teisę tokiam klientui nutraukti Paslaugų plano įkainių taikymą.

Sutartys

 • „Swedbank Gateway“

  Nauji įkainiai nuo 2018-01-15

  „Swedbank Gateway“ paslaugos tiesioginis kanalas
  Sutarties pasirašymo mokestis 60 Eur
  Mėnesinis „Swedbank Gateway“ palaikymo mokestis 35 Eur
  „Swedbank Gateway“ paslaugos operatoriaus kanalas Operatoriaus klientui
  Sutarties pasirašymo mokestis 25 Eur
  Mėnesinis „Swedbank Gateway“ palaikymo mokestis – Pagrindinis paketas 10 Eur
  Mėnesinis „Swedbank Gateway“ palaikymo mokestis – Realaus laiko duomenų paketas 25 Eur
  „Swedbank Gateway“ paslaugos operatoriaus kanalas Operatoriui
  Sutarties pasirašymo mokestis 60 Eur
  Mėnesinis „Swedbank Gateway“ palaikymo mokestis (fiksuotas) 50 Eur
  Mėnesinis „Swedbank Gateway“ palaikymo mokestis (pagal klientų skaičių) 10 Eur + 5 Eur už kiekvieną klientą
  „Swedbank Gateway“ papildomos paslaugos
  Informacinio pranešimo išsiuntimo „Swedbank Gateway“ kanalu mokestis 0,10 Eur
  Einamosios dienos sąskaitos išrašo išsiuntimo „Swedbank Gateway“ kanalu mokestis (pagal užklausas) 0,50 Eur
  Einamosios dienos sąskaitos išrašo išsiuntimo Swedbank Gateway kanalu mokestis (automatiškai siunčiamas 3 kartus per dieną) 35 Eur (už 1 sąskaitos per mėn.)

  „Swedbank Gateway“ kanalu atliekamos operacijos apmokestinamos pagal galiojančius Banko paslaugų ir operacijų įkainius.

 • Informacinių pranešimų paslauga (http)

  Sutarties pasirašymo mokestis 86,89 Eur
  Informacinio pranešimo išsiuntimo internetu (HTTP protokolo užklausa) mokestis 0,10 Eur
 • „Swedbank“ interneto bankas verslui

  Sutarties pasirašymo mokestis nemokamai
  Mėnesinis palaikymo mokestis Nemokamai
  Pasirinkusiesiems „Kainų paketą 1“ *:
  Mėnesinis palaikymo mokestis nemokamai
  Grupinio mokėjimo pervedimo eurais pateikimas nemokamai
  Grupinis mokėjimo pervedimas eurais „Swedbank“, AB, viduje Pastaba: mokestis taikomas už lėšų pervedimą kiekvienam grupiniame pavedime nurodytam lėšų gavėjui fiziniam asmeniui. 0,23 Eur
  Pasirinkusiesiems „Kainų paketą 2“ *:
  Mėnesinis palaikymo mokestis 7,24 Eur
  Grupinio mokėjimo pervedimo eurais pateikimas 0,29 Eur
  Grupinis mokėjimo pervedimas eurais „Swedbank“, AB, viduje Pastaba: mokestis taikomas už lėšų pervedimą kiekvienam grupiniame pavedime nurodytam lėšų gavėjui fiziniam asmeniui. nemokamai

  Kitos „Swedbank“ interneto banku verslui atliekamos operacijos apmokestinamos pagal galiojančius Banko paslaugų ir operacijų įkainius žr. skyrių „Mokėjimo pervedimai eurais“ ir „Mokėjimo pervedimai užsienio valiuta“.

  *Galioja sutartims, sudarytoms iki 2017-03-13.

 • „Pranešimų centras“

  Sutarties pasirašymo mokestis nemokamai
  Palaikymo mokestis nemokamai
  Mokestis už vieną registruotam „Pranešimų centras“ naudotojui išsiųstą žinutę 0,13 Eur
 • „Sąskaitos likutis telefonu“

  Sutarties pasirašymo mokestis nemokamai
  Mėnesinis mokestis nemokamai
  Mokestis už klientui pateiktą balso pranešimą nemokamai
 • Identifikavimo kodų nustatymo priemonės

  1. Jeigu nors vienoje elektroninių paslaugų sutartyje („Swedbank“ interneto bankas, „Swedbank“ interneto bankas verslui, „Bankas telefonu“ ar „Pranešimų centras“) numatyta, kad naudojas gali atlikti operacijas sąskaitoje, kuriai nustatytas dienos operacijų limitas, didesnis nei 1 160 Eur, naudotojui gali būti išduodamas tik identifikavimo kodų generatorius.

  2. Kitais, pirmame punkte nenurodytais, atvejais naudotojas savo nuožiūra gali pasirinkti identifikavimo kodų kortelę arba identifikavimo kodų generatorių.

  Identifikavimo kodų kortelės išdavimas nemokamai
  Prarastos identifikavimo kodų kortelės keitimas 1,45 Eur
  Identifikavimo kodų generatoriaus išdavimas 8,69 Eur
  Identifikavimo kodų generatoriaus keitimas 8,69 Eur
  Identifikavimo kodų generatoriaus atblokavimas nemokamai
 • „Bank link“

 • Elektroninių sąskaitų pateikimo paslauga e. sąskaitų siuntėjams

  Suma be PVM PVM* Suma su PVM
  Sutarties pasirašymo mokestis 30 Eur 6,30 Eur 36,30 Eur
  Kai E. sąskaitų siuntėjas yra daugiabučių namų savininkų bendrija/ gyvenamųjų namų statybos bendrija/ sodininkų bendrija nemokamai nemokamai nemokamai
  Sutarties sąlygų keitimo mokestis 15 Eur 3,15 Eur 18,15 Eur
  Mėnesinis palaikymo mokestis 20 Eur 4,20 Eur 24,20 Eur
  Kai E. sąskaitų siuntėjas yra daugiabučių namų savininkų bendrija/ gyvenamųjų namų statybos bendrija/ sodininkų bendrija 5 Eur 1.05 Eur 6.05 Eur
  Mokestis už vieną mokėtojui, kurio banko sąskaita yra „Swedbank“, AB, pateiktą elektroninę sąskaitą 0,23 Eur 0,05 Eur 0,28 Eur
  Mokestis už vieną kitam mokėjimo paslaugų teikėjui persiųstą elektroninę sąskaitą, kai mokėtojo banko sąskaita nėra „Swedbank“, AB 0,23 Eur 0,05 Eur 0,28 Eur
  Prašymų gauti elektronines sąskaitas surinkimas iš mokėtojų „Swedbank“, AB nemokamai nemokamai nemokamai
  Individualaus dizaino elektroninės sąskaitos vienkartinis įdiegimo mokestis 120 Eur 25,20 Eur 145,20 Eur
  Individualaus dizaino elektroninės sąskaitos vienkartinis pakeitimo mokestis 80 Eur 16,80 Eur 96,8 Eur
  Ataskaitų, apie su mokėtojais sudarytas elektroninių sąskaitų automatinio mokėjimo paslaugos sutartis, pateikimo mėnesinis mokestis 9,50 Eur 2 Eur 11,50 Eur
  Ataskaitų, apie mokėjimus pagal su mokėtojais sudarytas elektroninių sąskaitų automatinio mokėjimo paslaugos sutartis, pateikimo mėnesinis mokestis 9,50 Eur 2 Eur 11,50 Eur

  *Pridėtinės vertės mokestis

 • Įmokų surinkimo sutartis

  Sutarties pasirašymo mokestis 30 Eur
  Sutarties sąlygų keitimo mokestis 15 Eur
  Mėnesinis palaikymo mokestis 20 Eur
  Įmokų surinkimas ir administravimas:
  Kai įmokos surenkamos į lėšų gavėjo sąskaitą "Swedbank", AB 0,43 Eur už priimtą įmoką
  Kai įmokos surenkamos į lėšų gavėjo sąskaitą ne "Swedbank", AB 0,43 Eur už priimtą įmoką
  Kai lėšų gavėjas yra daugiabučių namų savininkų bendrija/ gyvenamųjų namų statybos bendrija/ sodininkų bendrija ir įmokos surenkamos į lėšų gavėjo sąskaitą "Swedbank", AB* 1,1 % nuo priimtos sumos

  *Sutartims, sudarytoms iki 2016-12-31

 • Palūkanų kompensavimo paslauga

  Sutarties pasirašymo mokestis 399,68 Eur
  Mėnesinis sutarties aptarnavimo mokestis 14,48 Eur
  Mėnesinis sąskaitos nario mokestis 4,34 Eur
  Sutarties sąlygų keitimo mokestis 49,24 Eur
 • „Swift“ paslaugos

  Sutarties pasirašymo mokestis 20,27 Eur
  Klientų sąskaitų, aptarnaujamų pagal MT101 ir / ar MT940 pranešimus, aptarnavimo mėnesinis mokestis 31,86 Eur
  SWIFT MT941 – sąskaitos likučio informacijos siuntimas į kitus bankus 1 Eur už pranešimą
  SWIFT MT942 – sąskaitos operacijų informacijos siuntimas į kitus bankus 1 Eur už pranešimą
 • Grupės sąskaitos paslauga juridiniams asmenims

 • Sepa tiesioginio debeto paslauga*

  SEPA tiesioginio debeto paslaugos sutarties pasirašymo mokestis 6,00 Eur -
  Mokestis už vieną lėšų nurašymą pagal pateiktą SEPA tiesioginio debeto mokėjimo nurodymą 4,00 Eur

  *SEPA tiesioginio debeto paslauga teikiama klientams - mokėtojams, pasirašiusiems SEPA tiesioginio debeto paslaugos sutartį dėl lėšų nurašymo pagal lėšų gavėjo pateiktą SEPA tiesioginio debeto mokėjimo nurodymą.

Negrynieji pinigai

 • Į kliento sąskaitas pervestų lėšų administravimas

  Pervedimai „Swedbank“, AB, viduje Diena
  Iš „Swedbank“, AB, pervestų lėšų administravimas T0 žr. skyrių „Sąskaitų sutartys ir sąskaitų aptarnavimas“
  Pervedimai iš „Swedbank“ grupės bankų*
  Lėšų eurais administravimas T0 žr. skyrių „Sąskaitų sutartys ir sąskaitų aptarnavimas“
  Lėšų užsienio valiuta administravimas T0 1,45 Eur
  Pervedimai iš kitų Lietuvoje registruotų bankų
  Lėšų eurais administravimas T0 žr. skyrių „Sąskaitų sutartys ir sąskaitų aptarnavimas“

  Lėšų užsienio valiuta administravimas:

  Pastaba: jei pervedimas iš kito Lietuvos banko buvo perduotas per banką korespondentą kitoje valstybėje nei Lietuva, taikomi šio skyriaus „Pervedimai iš užsienio bankų“ nurodyti įkainiai.

  ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)** valstybės valiuta T0 1,45 Eur
  Kita užsienio valiuta T+1 1,45 Eur
  Pervedimai iš užsienio bankų
  Europinio mokėjimo*** T0 žr. skyrių „Sąskaitų sutartys ir sąskaitų aptarnavimas“
  Lėšų SEK ir RON valiutomis administravimas**** T0 1,45 Eur
  ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)** valstybės valiuta, išskyrus Europinius mokėjimus*** ir lėšų SEK ir RON valiutomis administravimą**** T0 5,79 Eur
  Kitais atvejais T+1 5,79 Eur
  Lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas siuntėjams 14,48 Eur

  Diena – laikotarpis, per kurį lėšos bus įskaitytos gavėjui. T0 reiškia, kad lėšos bus įskaitytos į gavėjo sąskaitą tą pačią dieną, kai „Swedbank“, AB, gauna lėšas iš mokėtojo banko ir visą lėšų įskaitymui reikalingą informaciją; T+1 reiškia, kad lėšos bus įskaitytos į gavėjo sąskaitą ne vėliau kaip artimiausią Banko darbo dieną po tos dienos, kai „Swedbank“, AB, gauna lėšas iš mokėtojo banko ir visą lėšų įskaitymui reikalingą informaciją. Banko darbo diena – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta poilsio ar švenčių diena.

  Pastaba. Didįjį Velykų penktadienį nebus gaunamos lėšos eurais iš kitų Lietuvoje registruotų bankų.

  * „Swedbank“ grupės bankai:

  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;

  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDFIHH), Suomija;

  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDDKKK), Danija;

  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDNOKK), Norvegija;

  „Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABAEE2X), Estija;

  „Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABALV22), Latvija.

  ** Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

  *** Iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo/siuntėjo banko SWIFT(BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.

  **** Iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, SEK, RON valiutomis, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo/ siuntėjo banko SWIFT(BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.

 • Mokėjimo pervedimai eurais verslo klientams

  Įkainiai pagal mokėjimo nurodymo pateikimo kanalą Pervedimų pateikimas ir vykdymas
  „Swedbank“ interneto bankas verslui „Swedbank Gateway“ Banko padaliniuose Val. Diena
  Pervedimai „Swedbank“, AB, viduje (SHA)
  Į savo sąskaitas nemokamai nemokamai 2 Eur T0
  Į kitų asmenų sąskaitas 0,23 Eur 0,23 Eur 2 Eur T0
  Grupinio mokėjimo pervedimo pateikimas nemokamai nemokamai - T0
  Grupinis pervedimas
  Pastaba: mokestis taikomas už lėšų pervedimą kiekvienam grupiniame pavedime nurodytam lėšų gavėjui.
  Į fizinio asmens sąskaitą 0,23 Eur 0,23 Eur - T0
  Į juridinio asmens sąskaitą 0,23 Eur 0,23 Eur - T0
  Pervedimai į Lietuvoje registruotus bankus (SHA)
  Paprastas 0,41 Eur 0,41 Eur 2 Eur 16:00 T0
  Skubus
  Pastaba: mokėjimas siunčiamas gavėjo bankui nedelsiant
  26 Eur 26 Eur 29 Eur 16:00 T0
  Grupinio mokėjimo pervedimo pateikimas nemokamai nemokamai - T0
  Grupinis pervedimas
  Pastaba: mokestis taikomas už lėšų pervedimą kiekvienam grupiniame pavedime nurodytam lėšų gavėjui.
  0,41 Eur 0,41 Eur - 16:00 T0
  E. sąskaitos apmokėjimas
  „Swedbank“, AB viduje
  Automatiniu mokėjimu nemokamai - - T0
  Mokėjimo pervedimu 0,23 Eur - - T0
  Į Lietuvoje registruotus bankus
  Automatiniu mokėjimu 0,41 Eur - - T0
  Mokėjimo pervedimu 0,41 Eur - - 16:00 T0
  Europinis mokėjimas**
  Paprastas 0,41 Eur 0,41 Eur 2 Eur 16:00 T0 – Į „Swedbank“ grupės bankus***
  23:59 T+1 – Kitais atvejais
  Skubus 26 Eur 26 Eur 29 Eur 16:00 T0
  Tarptautiniai pervedimai (išskyrus europinius mokėjimus**)
  Paprastas (SHA) 13 Eur 13 Eur 16 Eur 22:00 T+2
  Skubus (SHA) 26 Eur 26 Eur 29 Eur >16:00 T+1
  Labai skubus (SHA) 57 Eur 57 Eur 60 Eur 15:00 T0
  Papildomas mokestis už mokėjimo pervedimą, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas (OUR****). 15 Eur 15 Eur 15 Eur
  Periodiniai mokėjimai
  Periodinio mokėjimo vykdymas Taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo pervedimo eurais „Swedbank“ interneto banke įkainiai
  Lėšų nurašymas vykdant nurodymą priverstinai (be kliento sutikimo) nurašyti lėšas
  Pastaba: įkainiai taikomi lėšų mokėtojui už kiekvieną lėšų nurašymą.
  0,87 Eur

  Val. – valanda, iki kurios Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) tą pačią dieną ir bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo nurodymo pateikimo dienos. Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) artimiausią Banko darbo dieną ir bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo tokios artimiausios Banko darbo dienos (pvz.: jeigu skiltyje „Val.“ nurodyta 16 val., o skiltyje „Diena“ nurodyta T0 diena, tai iki 16 val. Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas nurodymo pateikimo dieną, o Banko darbo dieną po 16 val. arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas nurodymas – kitą artimiausią Banko darbo dieną). Jeigu skiltyje „Val.“ valanda nėra nurodyta, bet kuriuo metu Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo nurodymo pateikimo dienos.

  Diena – Banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Šio termino pradžia pradedama skaičiuoti nuo mokėjimo nurodymo gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, ar mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną ir/ar iki nustatytos Banko darbo dienos valandos (žr. pirmiau pateiktą „Val.“ paaiškinimą). Pvz.: T0 – mokėjimo nurodymas bus įvykdytas tą pačią Banko darbo dieną, jei jis buvo pateiktas iki skiltyje „Val.“ nurodyto laiko.

  Banko darbo diena:

  • pervedimams „Swedbank“, AB, viduje – kiekviena kalendorinė diena;
  • pervedimams eurais į Lietuvoje registruotus bankus ir Swedbank“, AB grupės bankus**, Europiniams mokėjimams – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis, Didysis Velykų penktadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta poilsio ar švenčių diena;
  • kitiems pervedimams – diena, kurios metu „Swedbank“, AB, bankas tarpininkas ir lėšų gavėjo bankas vykdo operacijas pagal atitinkamus mokėjimo pervedimus (kredito pervedimus). „Swedbank“, AB, tokias operacijas vykdo dienomis, kurios nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta poilsio ar švenčių diena.

  ** Į ES šalis, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją, eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo banko SWIFT(BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.

  *** „Swedbank“ grupės bankai:
  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;
  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDFIHH), Suomija;
  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDDKKK), Danija;
  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDNOKK), Norvegija;
  „Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABAEE2X), Estija;
  „Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABALV22), Latvija.

  **** Pervedimai OUR galimi tik tais atvejais, kai pervedimas atliekamas: a) ne ES narės ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės valiuta; arba b) ES narės ar EEE valstybės valiuta į kitą valstybę nei ES narė ar EEE valstybė. Europos ekonominės erdvės (EEE valstybės: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija).

  Jeigu pervedimas atliekamas ES narės ar EEE valstybės valiuta į ES narę ar EEE valstybę ir jūs (mokėtojas) pasirenkate pervedimą OUR, „Swedbank“, AB, savo nuožiūra gali atsisakyti vykdyti tokį pervedimą (mokėjimo nurodymas nelaikomas gautu) arba pakeisti jį į pervedimą SHA ir vykdyti.

  Paaiškinimas dėl OUR ir SHA mokėjimo pervedimų:
  OUR.
  Mokėtojas (jūs), siųsdamas pinigus, apmoka visus „Swedbank“, AB, ir kitų bankų už šį pervedimą imamus mokesčius. Jeigu Bankui sumokėtas mokestis nepadengia visų banko korespondento ir gavėjo banko nustatytų mokesčių, trūkstamą sumą privalote sumokėti papildomai.
  Pastaba: papildomi kitų bankų mokesčiai gali būti atskaitomi nuo pervedamos sumos, jei mokėjimo pervedimas atliekamas JAV doleriais.
  SHA. Mokėtojas (jūs) apmoka visus už tokį pervedimą taikomus „Swedbank“, AB, mokesčius, o kitų bankų mokesčius apmoka lėšų gavėjas (tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą).

 • Mokėjimo pervedimai užsienio valiuta verslo klientams

  Įkainiai pagal mokėjimo nurodymo pateikimo kanalą Pervedimų pateikimas ir vykdymas
  „Swedbank“ interneto bankas verslui „Swedbank Gateway“ Banko padaliniuose Valiuta Val. Diena
  Pervedimai „Swedbank“, AB, viduje (SHA) 0,58 Eur 0,58 Eur 3 Eur T0
  Pervedimai į kitus bankus
  paprastas 13 Eur 13 Eur 16 Eur Į Lietuvoje registruotus bankus:
  -USD 15:00 T0
  -Kitomis valiutomis 14:00 T+1
  Į „Swedbank“ grupės bankus*:
  -SEK, USD 16:00 T0
  -DKK, NOK 15:00 T0
  -Kitomis valiutomis į bankus Latvijoje, Estijoje 15:00 T0
  -Kitomis valiutomis į bankus Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje 22:00 T+2
  Kitais atvejais 22:00 T+2
  Skubus (SHA) 26 Eur 26 Eur 29 Eur USD 16:00 T+1
  Kitomis valiutomis 14:00 T+1
  Labai skubus (SHA) 57 Eur 57 Eur 60 Eur USD 15:00 T0
  Papildomas mokestis už mokėjimo pervedimą, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas (OUR**). 15 Eur 15 Eur 15 Eur
  Periodiniai mokėjimai
  Periodinio mokėjimo vykdymas Taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo pervedimo „Swedbank“ interneto banke įkainiai

  Val. – valanda, iki kurios Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) tą pačią dieną ir bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo nurodymo pateikimo dienos. Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) artimiausią Banko darbo dieną ir bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo tokios artimiausios Banko darbo dienos (pvz.: jeigu skiltyje „Val.“ nurodyta 16 val., o skiltyje „Diena“ nurodyta T0 diena, tai iki 16 val. Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas nurodymo pateikimo dieną, o Banko darbo dieną po 16 val. arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas nurodymas – kitą artimiausią Banko darbo dieną). Jeigu skiltyje „Val.“ valanda nėra nurodyta, bet kuriuo metu Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo nurodymo pateikimo dienos.

  Diena – Banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Šio termino pradžia pradedama skaičiuoti nuo mokėjimo nurodymo gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, ar mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną ir/ar iki nustatytos Banko darbo dienos valandos (žr. pirmiau pateiktą „Val.“ paaiškinimą). Pvz.: T0 – mokėjimo nurodymas bus įvykdytas tą pačią Banko darbo dieną, jei jis buvo pateiktas iki skiltyje „Val.“ nurodyto laiko.

  Banko darbo diena:

  • pervedimams „Swedbank“, AB, viduje – kiekviena kalendorinė diena;
  • kitiems pervedimams – diena, kurios metu „Swedbank“, AB, bankas tarpininkas ir lėšų gavėjo bankas vykdo operacijas pagal atitinkamus mokėjimo pervedimus (kredito pervedimus). „Swedbank“, AB, tokias operacijas vykdo dienomis, kurios nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta poilsio ar švenčių diena.

  * „Swedbank“ grupės bankai:

  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;

  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDFIHH), Suomija;

  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDDKKK), Danija;

  „Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDNOKK), Norvegija;

  „Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABAEE2X), Estija;

  „Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABALV22), Latvija.

  ** Pervedimai OUR galimi tik tais atvejais, kai pervedimas atliekamas: a) ne ES narės ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės valiuta; arba b) ES narės ar EEE valstybės valiuta į kitą valstybę nei ES narė ar EEE valstybė. Europos ekonominės erdvės (EEE valstybės: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija).

  Jeigu pervedimas atliekamas ES narės ar EEE valstybės valiuta į ES narę ar EEE valstybę ir jūs (mokėtojas) pasirenkate pervedimą OUR, „Swedbank“, AB, savo nuožiūra gali atsisakyti vykdyti tokį pervedimą (mokėjimo nurodymas nelaikomas gautu) arba pakeisti jį į pervedimą SHA ir vykdyti.

  Paaiškinimas dėl OUR ir SHA mokėjimo pervedimų:

  OUR. Mokėtojas (jūs), siųsdamas pinigus, apmoka visus „Swedbank“, AB, ir kitų bankų už šį pervedimą imamus mokesčius. Jeigu Bankui sumokėtas mokestis nepadengia visų banko korespondento ir gavėjo banko nustatytų mokesčių, trūkstamą sumą privalote sumokėti papildomai.

  Pastaba: papildomi kitų bankų mokesčiai gali būti atskaitomi nuo pervedamos sumos, jei mokėjimo pervedimas atliekamas JAV doleriais.

  SHA. Mokėtojas (jūs) apmoka visus už tokį pervedimą taikomus „Swedbank“, AB, mokesčius, o kitų bankų mokesčius apmoka lėšų gavėjas (tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą).

 • Įmokų priėmimas negrynaisiais pinigais

  Įkainiai pagal įmokos pateikimo kanalą Pervedimų pateikimas ir vykdymas
  „Swedbank“ interneto bankas Banko padaliniuose Val. Diena
  Įmokų priėmimas eurais „Swedbank“, AB, viduje
  Įmokų priėmimas, kai pateikiama naudojantis „Mokėjimų krepšeliu“ 0,23 Eur už įmoką - T0
  Kitos įmokos 0,23 Eur už įmoką 2 Eur už įmoką T0
  Įmokų priėmimas eurais į Lietuvoje registruotus bankus
  Įmokų priėmimas, kai pateikiama naudojantis „Mokėjimų krepšeliu“ 0,41 Eur už įmoką - 16:00 T0
  Kitos įmokos 0,41 Eur už įmoką 2 Eur už įmoką 16:00 T0

  Val. – valanda, iki kurios Banko darbo dieną pateikta  įmoka bus laikoma gauta (prasideda tokios įmokos vykdymo termino skaičiavimas) tą pačią dieną ir bus įvykdyta per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo įmokos pateikimo dienos. Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateikta įmoka bus laikoma gauta (prasideda tokios įmokos vykdymo termino skaičiavimas) artimiausią Banko darbo dieną ir bus įvykdyta per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo tokios artimiausios Banko darbo dienos (pvz.: jeigu skiltyje „Val.“ nurodyta 16 val., o skiltyje „Diena“ nurodyta T0 diena, tai iki 16 val. Banko darbo dieną pateikta įmoka bus įvykdyta įmokos pateikimo dieną, o Banko darbo dieną po 16 val. arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateikta įmoka – kitą artimiausią Banko darbo dieną). Jeigu skiltyje „Val.“ valanda nėra nurodyta, bet kuriuo metu Banko darbo dieną pateikta įmoka bus įvykdyta per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo įmokos pateikimo dienos.

  Diena – Banko darbo dienų skaičius, per kurį įmoka bus įvykdyta. Šio termino pradžia pradedama skaičiuoti nuo įmokos gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, ar įmoka pateikta Banko darbo dieną ir/ar iki nustatytos Banko darbo dienos valandos (žr. pirmiau pateiktą „Val.“ paaiškinimą). Pvz.: T0 – įmoka bus įvykdyta tą pačią Banko darbo dieną, jei ji buvo pateikta iki skiltyje „Val.“ nurodyto laiko.

  Banko darbo diena:

  - įmokoms „Swedbank“, AB, viduje – kiekviena kalendorinė diena;

  - įmokoms į Lietuvoje registruotus bankus – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis, Didysis Velykų penktadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta poilsio ar švenčių diena;

 • Papildomos paslaugos, susijusios su lėšų pervedimu

Grynieji pinigai

 • Grynųjų pinigų operacijos

  Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB, bankomatuose žr. mokėjimo kortelių įkainius
  Grynųjų pinigų įnešimas Banko padaliniuose
  Banknotais į savo sąskaitą* 0,1 % nuo sumos, min. 3 Eur
  Eurų banknotais į kito kliento sąskaitą 0,3 % nuo sumos, min. 3 Eur
  Eurų monetomis ir centais** 4,5 % nuo sumos, min. 3 Eur
  Grynųjų pinigų išmokėjimas bankomatuose žr. mokėjimo kortelių įkainius
  Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos Banko padaliniuose***
  Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos
  Pastaba: išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam banko sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 3 Eur arba mažesnė ir sąskaitos likutis išmokamas eurais.
  Pastaba: išmokant grynaisiais pinigais įneštus indėlius, kurių sutartys buvo sudarytos iki 2001 m. gruodžio 1 d., o pasibaigus indėlio sutarčiai indėlio suma grąžinama į banko sąskaitą, išgryninimo mokestis netaikomas.
  1 % nuo sumos, min. 3 Eur
  Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimo arba užsakytų lėšų neatsiėmimo laiku mokestis
  Pastaba: klientas privalo užsakyti grynąsias lėšas, užsakymą patvirtindamas raštu. Kiekvienoje klientų aptarnavimo vietoje sumas, nuo kurių privaloma užsakyti lėšas ir laikotarpį, nustato Banko filialo valdytojas.
  0,2 % nuo atšaukiamo užsakymo sumos, maks. 289,62 Eur
  Mokestis už valiutos pirkimo/pardavimo grynaisiais pinigais operaciją Banko padalinyje
  Pastaba. Fiziniai asmenys, neturintys Banke atidarytos banko sąskaitos bei fiziniai asmenys, atstovaujantys juridiniams asmenims, kurie neturi banke atidarytos banko sąskaitos, per vieną dieną gali pirkti ir/ar parduoti grynaisiais pinigais ne daugiau kaip 1 000 eurų arba pastarosios sumos ekvivalentą kita valiuta.
  Pastaba: klientui perkant ar parduodant sumą, viršijančią 2 500 eurų ekvivalentą, gali būti taikomas individualiai nustatytas, klientui palankesnis nei standartinis Banko skelbiamas valiutų keitimo kursas.
  1,5 Eur
  Grynųjų pinigų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus**** 4,5 % nuo sumos, min. 3 Eur
  Susidėvėjusių banknotų keitimas
  Eurų banknotų Nemokamai
  Užsienio valiutos banknotų (dėl keitimo iš anksto susitarus su Banku) 5 % nominaliosios vertės
  Banknotų perskaičiavimas, neatliekant kitų banko operacijų 0,03 Eur už kiekvieną banknotą
  Banknotų tikrinimas, neatliekant kitų banko operacijų 0,03 Eur už kiekvieną banknotą
  Inkasuotų eurų ir euro centų monetų administravimas***** 0,6 % nuo sumos

  * Mokestis netaikomas, kai Banko padalinyje kartu pateikiamas mokėjimo nurodymas įneštas lėšas pervesti į savo sąskaitą kitame banke arba į kito asmens sąskaitą bet kuriame banke.

  ** Mokestis netaikomas, kai suma neviršija 5 Eur. Taip pat mokestis netaikomas, kai Banko padalinyje kartu pateikiamas mokėjimo nurodymas įneštas lėšas pervesti į savo sąskaitą kitame banke arba į kito asmens sąskaitą bet kuriame banke.

  *** Grynieji pinigai išmokami nacionalinės ir užsienio valiutos banknotais bei nacionalinės valiutos monetomis. Jeigu dalies išmokamos sumos neįmanoma išmokėti klientui užsienio valiutos monetomis, ši suma konvertuojama į eurus.

  **** Mokestis netaikomas eurų monetų ir centų keitimui, kai suma neviršija 5 Eur.

  ***** Mokestis taikomas klientams, kurių grynieji pinigai pristatomi į banką naudojantis  trečiųjų šalių teikiamomis inkasavimo paslaugomis.

 • „Western union“ grynųjų pinigų perlaidos (nuo 2017 m. spalio 1 d. paslauga neteikiama)

  Nuo 2017-10-01 „Swedbank“ padaliniuose „Western Union“ pinigų ir mokėjimo perlaidų paslauga neteikiama. Informaciją apie kitas paslaugų vietas, kuriose galima atlikti „Western Union“ perlaidas, rasite įmonės interneto svetainėje www.westernunion.com.

Paskolos

 • Būsto paskolų ir paskolų įkeičiant nekilnojamąjį turtą įkainiai

  Būsto paskolos ir Paskolos įkeičiant nekilnojamąjį turtą įkainiai nuo 2017 m. liepos 1 d.

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
  Sutarties sudarymo mokestis
  Paskolos administravimo mokestis, paskolos sumos didinimo mokestis Nuo 0,35 % paskolos sumos (min. 150 Eur)
  Administravimo mokestis už kiekvieną paskolos išmokėjimą, kai paskola išmokama dažniau nei vieną kartą per kalendorinį mėnesį1 30 Eur2
  Mokestis už sutarties pakeitimą
  Paskolos sumos didinimo mokestis Nuo 0,35 % paskolos sumos (min. 150 Eur)
  Paskolos sąlygų keitimo mokestis3(palūkanų normos, paskolos terminų, užtikrinimo priemonių ir t.t. keitimas) Nuo 0,4 % paimtos ir negrąžintos paskolos sumos (min. 180 Eur)
  Mokėjimo dienos keitimas 30 Eur
  Paskolos grąžinimo termino trumpinimas, grąžinant paskolos dalį anksčiau termino 30 Eur
  Paskolos gražinimo metodo keitimas iš anuiteto į linijinį ir atvirkščiai 30 Eur
  Kai keičiama palūkanų rūšis iš fiksuotų į kintamas palūkanas arba, kai keičiamas palūkanų fiksavimo terminas, arba keičiamas ilgalaikių kintamų palūkanų4terminas5 X% (min. - 1,5 %) nuo negrąžintos paskolos, kurios sąlygos yra keičiamos, sumos.

  Kintamasis X apskaičiuojamas koeficientą 0,084 dauginant iš sveiko skaičiaus mėnesių, likusių iki palūkanų fiksavimo periodo arba atitinkamai iki ilgalaikių kintamų palūkanų, kurios buvo nustatytos ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui, termino pabaigos
  Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau sutartyje numatytų terminų
  Kai paskolos grąžinimo prieš terminą momentu paskolai taikoma kintama palūkanų norma, kuri buvo nustatyta ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui Mokestis netaikomas. Minimali prieš terminą grąžinama suma turi būti ne mažesnė nei 300 Eur6
  Kai paskolos grąžinimo prieš terminą momentu paskolai taikoma fiksuota palūkanų norma arba ilgalaikė kintama palūkanų norma Kompensacijos dydis (C) apskaičiuojamas 1 priede nurodyta tvarka
  Kiti mokesčiai
  Mokestis už sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos) išdavimą kitam kreditoriui7 150 Eur
  Delspinigiai už laiku negrąžintą paskolos dalį ir nesumokėtas palūkanas 0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną
  Papildomos paslaugos Nuo 50 Eur

  Pastabos:

  1 Mokestis netaikomas, kai paskola ar paskolos dalys yra skirtos nekilnojamojo turto įsigijimui ir/ar kitų kreditorių suteiktų paskolų padengimui.

  2  Paskolos sutartims, pasirašytoms iki 2016-12-31, mokesčio dydis - 28.96 Eur.

  3 Mokestis už sutarties pakeitimą netaikomas šiais atvejais:

  • kai paskoloms, kurių paskolos valiuta yra eurai, nustatoma ilgalaikė kintama  palūkanų norma, kai nuo paskolos panaudojimo periodo pabaigos praėjo ne daugiau kaip 1 (vienas) mėnuo;
  • aptarnaujančios banko sąskaitos keitimui;
  • kai Bankui įkeičiamą/įkeistą turtą apdraudžia Bankas;
  • mokėjimo grafiko keitimui, grąžinus paskolos dalį anksčiau sutartyje numatytų terminų, kai paskolos likutis išdėstomas likusiam paskolos terminui;
  • lengvatinio periodo nustatymui, grąžinus paskolos dalį anksčiau termino pagal paskolos sutartį sudarytą iki 2008-05-12, jei dėl jos sąlygų keitimo po nurodytos datos nebuvo pasirašyti susitarimai (išskyrus susitarimą dėl turto draudimo);
  • lengvatinio periodo nustatymui, kai pagal paskolos sutartį sudarytą nuo 2008-05-12, arba paskolos sutartį, dėl kurių sąlygų keitimo po nurodytos datos buvo pasirašyti susitarimai (išskyrus susitarimą dėl turto draudimo), kai anksčiau termino grąžinama suma yra ne mažesnė nei 300 Eur6;
  • susitarimams dėl paskolos sutarties nutraukimo, kai paskolos gavėjai po paskolos sutarties sudarymo yra sumokėję nustatyto dydžio paskolos administravimo mokestį ir paskola nėra suteikta.

  4 Iki Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo įsigaliojimo fiksuotomis palūkanomis buvo vadinamos palūkanos, nustatytos ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui, bet ne visam paskolos terminui. Nuo 2017-07-01 tokios palūkanos vadinamos „Ilgalaikės kintamos palūkanos".

  5Mokestis netaikomas, kai paskolos sutartyje nurodytos ilgalaikės kintamos palūkanos, suėjus paskolos sutartyje nurodytam terminui, yra keičiamos į kintamas palūkanas, laikantis paskolos sutartyje nurodytų sąlygų. 

  6 Tuo atveju, jei negrąžintos paskolos sumą padalinus iš likusio paskolos termino (mėnesiais) gauta suma yra mažesnė nei 300 Eur, tai paskolos gavėjas gali anksčiau termino grąžinti tokią mažesnę nei 300 Eur paskolos dalį. 

  7 Jei sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo priežastis - įkeisto turto pardavimas kitam asmeniui, kuris privalo įkeisti tokį turtą užtikrindamas imamos paskolos grąžinimą, taikomas fiksuotas mokestis už sutikimo išdavimą, kaip nurodyta bendruosiuose Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose - taikomas mokestis už pažymų (apie suteikiamas / suteiktas / padengtas paskolas) išdavimą.

  Priedas 1. Kompensacijos dydžio (C) apskaičiavimo tvarka

  Tipinis pavyzdys

  Jei imamo su nekilnojamuoju turtu susijusio būsto kredito (būsto paskolos) bendra suma būtų 60 000 Eur, kai kredito sutarties trukmė - 22 metų, taikant 2.09 proc. kintamą metinę palūkanų normą, mokant banko nustatytą vienkartinį 0,35 proc. kredito sutarties administravimo mokestį (210 Eur), minimalų kasdienių paslaugų mokestį (0,70 Eur per mėnesį), hipotekos įregistravimo mokestį (31,28 Eur), būsto kredito įmokas mokant anuiteto metodu, bendros kredito kainos metinė norma būtų 2.2 proc., o bendra kredito gavėjo mokama suma būtų - 75 478 Eur . Bendras kredito įmokų skaičius - 264 ir įmokos suma - 284 Eur.

  Bendros kredito kainos metinė norma, bendra kredito gavėjo mokama suma, bendras kredito įmokų skaičius ir įmokos suma apskaičiuoti laikantis prielaidų, kad kredito sutartis galios terminą lygų kredito sutarties trukmei, visa kredito suma išmokama sutarties pasirašymo dieną, šalys tinkamai vykdys visus savo įsipareigojimus, kintama palūkanų norma, įkainių dydis ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip ir kredito sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomos iki kredito sutarties pabaigos.

  Paskola turi būti užtikrinta bankui priimtino nekilnojamojo turto hipoteka, o įkeičiamas turtas privalo būti apdraustas sudarant draudimo sutartį. Papildomai klientas patiria turto draudimo ir vertinimo išlaidas, kurios priklauso nuo įkeičiamo turto individualių savybių ir todėl nėra įskaičiuotos į bendrą kredito kainą aukščiau nurodytame pavyzdyje.

  Naudodamiesi finansavimo paslaugomis jūs prisiimate finansinius įsipareigojimus. Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas arba jų nevykdymas gali daryti neigiamą įtaką jūsų kredito istorijai, pabranginti skolinimąsi, taip pat jūs rizikuosite netekti nuosavybės teisių į įkeistą nekilnojamąjį turtą.

 • Verslo paskolos

  Paskola (investicinė paskola, paskola apyvartiniam kapitalui, overdraftas (kreditas banko sąskaitoje), kredito linija, garantijų limitas bei kitos paskolos verslo klientams, išskyrus žemiau nurodytas paskolas bei tas paskolas, kurioms yra patvirtinti atskiri įkainiai).

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
  Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 0,4–1,5 % nuo paskolos sumos (min. 120 Eur)
  Paskolos sumos didinimo mokestis 0,4–1,5 % nuo didinamos paskolos sumos (min. 120 Eur)
  Palūkanų keitimo, paskolos termino pratęsimo, paskolos grąžinimo grafiko keitimo mokestis (netaikomas garantijų limitui) 0,4–1,5 % nuo paskolos sumos (min. 120 Eur)
  Kitų paskolos sąlygų keitimo mokestis 80 Eur
  Įsipareigojimo mokestis (išskyrus kredito liniją be banko įsipareigojimo ir overdraftą be banko įsipareigojimo) 0,26–4,71 % nuo nepanaudotos paskolos sumos
  Įsipareigojimo mokestis (taikomas kredito linijai be Banko įsipareigojimo ir overdraftui be Banko įsipareigojimo) 0,2 %
  Leidimų / sutikimų išdavimas 20 Eur

  Kredito limitas banko sąskaitai, su kuria susieta verslo mokėjimo kortelė

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
  Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 20 Eur
  Paskolos sąlygų keitimo mokestis 20 Eur
  Palūkanos už panaudotą paskolos sumą 15 %

  Investicinė paskola daugiabučio namo renovacijai (DNSB)

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
  Paskolos sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 0,7 % nuo paskolos sumos
  Paskolos sumos didinimo mokestis 0,7 % nuo didinamos paskolos sumos
  Paskolos termino pratęsimo mokestis 0,5 % nuo negrąžintos paskolos likučio
  Kitų paskolos sąlygų keitimo mokestis 60 Eur
  Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau sutartyje numatytų terminų Nėra
  Leidimų / sutikimų išdavimas 20 Eur

  Pastabos:
  1. Galutinį mokesčių dydį konkrečiu atveju nustato kompetentingas Paskolų komitetas arba asmenys, turintys atitinkamą individualią kompetenciją.
  2. Šie įkainiai taip pat taikomi ir suteikiant paskolas fiziniams asmenims, jei tokios paskolos suteikiamos verslo finansavimo tikslais.

Vertybiniai popieriai

 • Investicinių fondų vienetų prekyba ir saugojimas

  1. Prekyba investicinių fondų vienetais* Įsigijimas ** Periodinis investavimas** Išpirkimas Keitimas***
  1.1. Prekyba „Swedbank Investeerimisfondid AS“ fondų investiciniais vienetais 1,5% 1,5% EUR 5 EUR 5
  1.2. Prekyba obligacijų ir pinigų rinkos fondų investiciniais vienetais
  1.2.1. Franklin Templeton fondai 0,5 % + EUR 7 0,5%, min EUR 0,75 EUR 7 EUR 7
  1.2.2. Swedbank Robur fondai 0,5 % + EUR 7 EUR 7 EUR 7
  1.2.3. Kitų valdymo įmonių valdomi fondai 0,5 % + EUR 21 EUR 21 EUR 21
  1.3. Prekyba akcijų ir subalansuotų fondų investiciniais vienetais
  1.3.1. Franklin Templeton fondai 1,5 % + EUR 7 1,5%, min EUR 0,75 EUR 7 EUR 7
  1.3.2. Swedbank Robur fondai 1,5 % + EUR 7 EUR 7 EUR 7
  1.3.3. Kitų valdymo įmonių valdomi fondai 1,5 % + EUR 21 EUR 21 EUR 21
  2. Mėnesinis VP saugojimo mokestis ****
  2.1. „Swedbank Investeerimisfondid AS“ fondai 0,005 %
  2.2. Kitų valdymo įmonių valdomi fondai 0,013 %
  2.3. Minimalus VP saugojimo mokestis už kiekvieną VP sąskaitą***** EUR 0,5

  * Investicinio fondo vienetų įsigijimo/pardavimo/keitimo pavedimai negali būti atšaukti.

  ** Procentinis mokestis, skaičiuojamas nuo įsigijimo sumos. Fiksuoto dydžio operacijų mokesčiai, nurodyti įkainiuose, bus taikomi fondų vienetų įsigijimui, išpirkimui ir keitimui.

  *** Jei yra galimybė keisti to paties valdytojo fondus, mokestis už keitimą nuskaitomas nuo pajamų gautų už parduotus vienetus

  **** Skaičiuojamas kas mėnesį nuo investicinių fondų, turimų VP sąskaitoje, rinkos vertės paskutinę mėnesio dieną.

  ***** Minimalus VP saugojimo mokestis taikomas už toje pačioje VP sąskaitoje saugomus VP ir taikomas kiekvienai VP sąskaitai atskirai. Jei VP sąskaita tuščia, mokestis nėra skaičiuojamas.

 • Su vertybinių popierių prekyba ir saugojimu susijusios paslaugos

  Tuo atveju, jei Bankas turės sumokėti bet kokius papildomus mokesčius, baudas, palūkanas ar kitas išlaidas, nenurodytas Banko įkainiuose, bet susijusias su VP prekyba, saugojimu ar kitomis Banko Klientui teikiamomis investicinėmis paslaugomis, Bankas turės teisę tokias sumas nurašyti nuo Kliento Banko sąskaitos be papildomo Kliento sutikimo. Bankas, Kliento prašymu, pateiks papildomą informaciją apie tokį mokesčio nurašymą.

  Interneto banke Padalinyje
  1. Vertybinių popierių sąskaita
  1.1. VP sąskaitos atidarymas* Nemokamai Nemokamai
  1.2. VP sąskaitos uždarymas Nemokamai Nemokamai
  1.3. VP sąskaitos ataskaitos Nemokamai Nemokamai
  * Vertybinių popierių sąskaita juridiniams asmenims atidaroma tik banko padalinyje.
  2. Prekyba akcijomis ir fondais, kurių vienetais prekiaujama biržoje (ETF)*
  Vykdant sandorius „Swedbank“ interneto banku Vykdant sandorius „Swedbank“, AB skyriuose arba Finansų rinkų tarnyboje
  2.1. Lietuva, Latvija ir Estija 0,25%, min EUR 2 0,35%, min EUR 10
  2.2. JAV ir Didžioji Britanija (ir Depozitoriumo pakvitavimai)** 0,25%, min EUR 17 0,35%, min EUR 35
  2.3. Švedija, Norvegija, Suomija, Danija 0,25%, min EUR 15 0,35%, min EUR 35
  2.4. Airija, Belgija, Prancūzija, Vokietija (Xetra), Kanada 0,30%, min EUR 21 0,40%, min EUR 35
  2.5. Austrija, Italija, Olandija, Portugalija, Ispanija, Šveicarija, Lenkija 0,30%, min EUR 25 0,40%, min EUR 35
  2.6. Čekija 0,60%, min EUR 35 0,70%, min EUR 42
  2.7. Vengrija 0,60%, min EUR 80 0,70%, min EUR 100
  2.8. Rusija (MCEX atsiskaitant JAV doleriais) 0,70%, min EUR 150
  2.9. Kitos rinkos Pagal atskirą susitarimą Pagal atskirą susitarimą
  2.10. Tiesioginiai pavedimai NASDAQ Vilnius, Talinas, Ryga biržose Pagal atskirą susitarimą Pagal atskirą susitarimą
  2.11. Dalyvavimas aukcionuose, rengiamuose NASDAQ Vilnius, Talinas, Ryga biržose Pagal atskirą susitarimą Pagal atskirą susitarimą
  2.12. VP atpirkimo (angl. repo) sandorio administravimo mokestis*** EUR 30

  * Procentinis mokestis skaičiuojamas nuo sandorio sumos.

  Pateikti komisiniai bus perskaičiuoti sandorio valiuta pagal banko nustatytą kursą.

  Teikiant pavedimą, tam tikrų šalių akcijoms įsigyti/parduoti gali būti taikomas minimalus pavedimo dydis.

  Pateikti pavedimai Bankui gali būti atšaukti tik iki jų įvykdymo.

  Jei pavedimas per vieną prekybos dieną nėra įvykdomas, prekybos mokestis (įskaitant minimalų prekybos mokestį) už iš dalies įvykdytą pavedimą skaičiuojamas kiekvieną prekybos dieną, kai pavedimas yra iš dalies įvykdomas.

  Biržoje platinamiems fondams (ETF) yra taikomi tie patys įkainiai kaip ir akcijų prekybai.

  Jei pirkimo sandoriams taikomi papildomi sandorio mokesčiai pagal vietos rinkos taisykles (pvz., Prancūzija, Italija), toks mokestis pridedamas prie sandorio mokesčių.

  ** Perkant Didžiosios Britanijos vertybinius popierius prie sandorio mokesčių pridedamas 0,5% žyminis mokestis; perkant Airijos vertybinius popierius 1% žyminis mokestis. Kai kuriais atvejais Didžiosios Britanijos vertybiniams popieriams gali būti taikomas didesnis tarifas (1,5%), premija arba atleidimas nuo mokesčių.

  *** VP atpirkimo (angl. repo) sandoris sudaromas tik su profesionalaus investuotojo statusą turinčiu Banko klientu.

  3. Prekyba skolos VP *
  3.1. Lietuvos skolos VP
  3.1.1. Pirminė rinka 0,02%**, min EUR 15
  3.1.2. Antrinė rinka*** visi sandorio sudarymo mokesčiai įskaičiuoti į sutartą pirkimo/pardavimo kainą
  3.2. Užsienio šalių skolos VP visi sandorio sudarymo mokesčiai įskaičiuoti į sutartą pirkimo/pardavimo kainą
  3.3. Viešas skolos VP platinimas organizuojamas NASDAQ Vilnius 0.45%, min EUR 50

  * Lietuvos skolos VP ir Lietuvos emitentų VP laikomi tie vertybiniai popieriai, kurie registruoti NASDAQ CSD SE Lietuvos VP atsiskaitymo sistemoje ir kurių ISIN kodas prasideda raidėmis „LT“, užsienio šalių skolos VP ir užsienio šalių emitentų VP laikomi tie vertybiniai popieriai, kurie registruoti užsienio šalių depozitoriumuose ar atsiskaitymo sistemose. Euroobligacijomis laikomi skolos vertybiniai popieriai, kurių ISIN kodas prasideda raidėmis „XS“.

  ** Procentinis mokestis skaičiuojamas nuo sandorio sumos.

  *** Perkant arba parduodant First North Baltijos įmonių skolos VP bus taikomi akcijų prekybos įkainiai.

  4. Mėnesinis VP saugojimo mokestis *
  4.1. Lietuva

  Iki EUR 150 000 0,006%

  Nuo EUR 150 000 iki EUR 300 000 0,005%

  Nuo EUR 300 000 0,004%

  4.2. Latvija, Estija 0,007%
  4.3. Airija, Australija, Austrija, Belgija, Danija, Hong Kongas, Italija, Ispanija, JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Norvegija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija, Depozitoriumo pakvitavimai** 0,013%
  4.4. Bulgarija, Kroatija, Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovėnija 0,03%
  4.5. Euroobligacijos 0,008%
  4.6. Rusija 0,07%
  4.7. Minimalus VP saugojimo mokestis*** EUR 0,5

  * Skaičiuojamas kas mėnesį nuo vertybinių popierių, turimų VP sąskaitoje, vertės paskutinę mėnesio dieną. VP vertė nustatoma pagal VP rinkos vertę, nominaliąją vertę ar trečiųjų šalių pateikiamą vertę. Skolos VP ir nelistinguojami VP vertinami nominaliąja verte. Mokestis nurašomas nuo banko sąskaitos, susietos su VP sąskaita. Biržoje platinamiems fondams (ETF) yra taikomas šalies, kurioje ETF prekiaujami, saugojimo mokestis.

  Kitų šalių VP saugojimo mokestis taikomas pagal atskirą susitarimą.

  Trečiųjų šalių VP saugojimo mokesčiai yra įskaičiuoti į VP saugojimo mokestį.

  ** Depozitoriumo pakvitavimams (ADR, GDR) gali būti taikomi papildomi trečiųjų šalių mokesčiai. Žr. čia

  *** Minimalus VP saugojimo mokestis taikomas už toje pačioje VP sąskaitoje saugomus VP ir taikomas kiekvienai VP sąskaitai atskirai. Jei VP sąskaita tuščia, mokestis nėra skaičiuojamas.

  5. VP operacijos mokestis*
  5.1. Nemokestinis VP pervedimas** (Banko viduje***)
  5.1.1. Nemokestinis VP pervedimas (išeinantis) EUR 3
  5.1.2. Nemokestinis VP pervedimas (ateinantis) Nemokamai
  5.2. Lietuvos emitentų VP
  5.2.1. Nemokestinis VP pervedimas į kitų sąskaitų tvarkytojų apskaitą ** EUR 6
  5.2.2. Nemokestinis VP pervedimas iš kitų VP sąskaitų tvarkytojų** Nemokamai
  5.2.3. Mokestinis pavedimas EUR 10
  5.3. Užsienio šalių emitentų VP ir investicinių fondų mokestinis ir nemokestinis pervedimas
  5.3.1. Estija, Latvija**** EUR 10
  5.3.2. Danija, Švedija, Norvegija, Suomija, Belgija, Kanada, Prancūzija, Airija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Vokietija, JAV, Euroobligacijos **** EUR 15
  5.3.3. Australija, Austrija, Čekija, Hong Kongas, Vengrija, Italija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Šveicarija, investiciniai fondai **** EUR 25
  5.3.4. Bulgarija, Kroatija, Rumunija, Rusija, Serbija, Slovėnija **** EUR 45
  5.4. VP operacijos anuliavimas ***** Taikomas operacijos mokestis
  5.5. Įkeitimo sandorio registravimas / keitimas ****** EUR 30
  5.6. Įkeitimo nuėmimas Nemokamai
  5.7. VP pasirašymas / Dalyvavimas naujos emisijos registravime Taikomas operacijos mokestis

  * VP operacijos mokestį moka abi sandorio šalys, jei nenurodyta kitaip.

  Fondo vienetų prekybos įkainiai pateikti: “Investicinių fondų vienetų prekyba ir saugojimas“

  ** Mokestis taikomas nemokestiniams VP pervedimams, kai nesikeičia nuosavybė.

  *** Nemokestinis VP pervedimas tarp kliento VP sąskaitų, atidarytų „Swedbank“, AB.

  **** Trečiųjų šalių mokesčiai įskaičiuoti į operacijos mokestį.

  ***** VP operacijos anuliavimas yra galimas tik tuo atveju, jei VP operacija dar nėra pradėta vykdyti.

  ****** Įkeitimo mokestis pagal iš Antstolio gautą raštą nėra taikomas.

  6. Kitos paslaugos
  6.1. Kliento atstovavimas akcinių įvykių atveju* EUR 120 ir kitos šalies mokesčiai
  6.2. Užsienio valstybei sumokėtų mokesčių susigrąžinimas / dvigubo apmokestinimo išvengimas* EUR 60 ir kitos šalies mokesčiai
  6.3 Ne biržoje sudaryto VP sandorio registravimas
  6.3.1. Pagal VP dovanojimo, pirkimo pardavimo standartinę banko sutartį tarp klientų VP sąskaitų, atidarytų Banke** EUR 10
  6.3.2. Pagal VP paveldėjimo liudijimus tarp klientų VP sąskaitų, atidarytų Banke***
  6.3.3. Pagal nestandartinę banko sutartį** Pagal atskirą susitarimą, min. EUR 50
  6.4. Asmeninė VP sąskaita Nasdaq CSD ****
  6.4.1. Asmeninės VP sąskaitos atidarymas***** EUR 50
  6.4.2. Mėnesinis asmeninės VP sąskaitos tvarkymo mokestis ****** EUR 50
  6.4.3. Asmeninės VP sąskaitos uždarymas Nemokamai
  6.4.4. Asmeninės VP sąskaitos ataskaitos Nemokamai

  * Užsienio valstybei sumokėtų mokesčių susigrąžinimo / dvigubo apmokestinimo išvengimo bei Kliento atstovavimo akcinių įvykių metu paslauga teikiama ne visose rinkose.

  ** Mokestį moka abi sandorio šalys, jei nenurodyta kitaip.

  *** VP paveldėjimo atveju mokestį moka paveldėtojas.

  **** Asmeninė VP sąskaita gali būti atidaroma konkretaus Banko kliento (fizinio arba juridinio asmens) vardu ir naudojama tik to kliento Lietuvos emitentų VP saugojimui Nasdaq CSD SE Lietuvos filiale

  ***** Asmeninė VP sąskaita gali būti atidaroma tik banko padalinyje.

  ****** Asmeninės VP sąskaitos tvarkymo mokestis skaičiujamas papildomai prie VP saugojimo mokesčio.

 • Lietuvos respublikos vyriausybės taupymo lakštai

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų įsigijimas nemokamai
  Mėnesinis vertybinių popierių saugojimo mokestis už vertybinių popierių sąskaitoje esančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštus nemokamai
  Lėšų už Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštus išmokėjimas grynaisiais pinigais Banko padaliniuose per 60 d. nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų išpirkimo ar palūkanų išmokėjimo* nemokamai

  * Lėšų už Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštus išmokėjimui grynaisiais pinigais Banko padaliniuose po 60 d. nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų išpirkimo ar palūkanų išmokėjimo taikomi įkainiai, nurodyti šių „Paslaugų ir operacijų įkainių“ dalyje „Grynieji pinigai“, skyriaus „Grynųjų pinigų operacijos“ 4 punkte „Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos Banko padaliniuose“.

  Už Banko paslaugas ir operacijas, nepaminėtas šių „Paslaugų ir operacijų įkainių“ dalies „Vertybiniai popieriai“ skyriuje „Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštai“, klientams, įsigijusiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų, taikomi standartiniai paslaugų ir operacijų įkainiai.

Taupymas ir investavimas

 • Antros pakopos „Swedbank“ pensija

  Fondo pavadinimas Įmokos mokestis Turto valdymo mokestis Fondo keitimo mokestis Bendrovės keitimo mokestis
  Pensija 5 0% 1% Nemokamai 0.05%
  Pensija 4 0% 1% Nemokamai 0.05%
  Pensija 3 0% 1% Nemokamai 0.05%
  Pensija 2 1% Nemokamai 0.05%
  Pensija 1 0% 0.65% Nemokamai 0.05%
  Pensijų išmokų fondas 0% 0.4% Nemokamai 0.05%

  Informacija apie „Swedbank papildomos pensijos fondą“ (Ankstesnis pavadinimas „Danske pensija plius“)

  1 Įmokos mokestis skaičiuojamas nuo įmokų.

  2 Turto valdymo mokestis skaičiuojamas nuo lėšų vidutinės metinės vertės.

  3 Fondo keitimo mokestis skaičiuojamas nuo lėšų vertės.

  4 Bendrovės keitimo mokestis skaičiuojamas nuo lėšų vertės.

  Informuojame, kad:

  • Pensijų fondo dalyviams „Sodros“ senatvės pensija proporcingai mažinama teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai.
  • Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Dokumentiniai atsiskaitymai ir garantijos

 • Dokumentų inkaso

  Pastaba: mokesčiai gali būti nurašomi eurais arba ekvivalentu oficialiu kursu kita valiuta
  Importo inkaso
  Dokumentų ir vekselių apmokėjimas 0,15 % (min. 36,20 Eur, maks. 217,22 Eur)
  Inkaso instrukcijų pakeitimo pranešimas 23,17 Eur
  Pranešimas apie gautus dokumentus 23,17 Eur
  Neapmokėtų dokumentų grąžinimas ar įteikimas be apmokėjimo 0,15 % (min. 36,20 Eur, maks. 217,22 Eur)
  Inkasuotų dokumentų priežiūra (jeigu neapmokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo klientui dienos) 28,96 Eur
  Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo 34,75 Eur
  Vekselio protestavimas 72,41 Eur (notaro mokesčiai mokami atskirai)
  Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu 17,38 Eur
  Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerių paštu Lietuvoje 14,48 Eur
  Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerių paštu į užsienį 55,03 Eur
  Inkasuotų dokumentų priežiūra (jeigu neapmokama per 15 dienų nuo apmokėjimo dienos) 28,96 Eur
  Eksporto inkaso
  Dokumentų ir vekselių inkasavimas 0,15 % (min. 36,20 Eur, maks. 217,22 Eur )
  Inkaso instrukcijų pakeitimas 23,17 Eur
  Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo 34,75 Eur
  Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu 17,38 Eur
  Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerių paštu Lietuvoje 14,48 Eur
  Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerių paštu į užsienį 55,03 Eur
 • Dokumentiniai akredityvai

  Pastaba: mokesčiai gali būti nurašomi eurais arba ekvivalentu oficialiu kursu kita valiuta
  Importo dokumentiniai akredityvai
  Išankstinis pranešimas apie akredityvo išleidimą 14,48 Eur
  Akredityvo išleidimas* 86,89 Eur
  Atidėto mokėjimo įvykdymas 28,96 Eur (už kiekvieną dokumentų komplektą)
  Sąlygų pakeitimas 28,96 Eur (už kiekvieną pakeitimą)
  Dokumentų tikrinimas** 0,2 %, min. 86,89 Eur (už kiekvieną dokumentų komplektą)
  Dokumentų apmokėjimas 28,96 Eur
  Akredityvo nepanaudojimas (netaikoma rezerviniams akredityvams) 28,96 Eur
  Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 28,96 Eur
  Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu 17,38 Eur
  Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerių paštu Lietuvoje 14,48 Eur
  Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerių paštu į užsienį 55,03 Eur
  Akredityvo projekto parengimas ir derinimas**** 57,92 Eur
  Prekių perleidimas klientui (bankas nurodytas kaip prekių gavėjas) 28,96 Eur
  Eksporto dokumentiniai akredityvai
  Išankstinis akredityvo pranešimas 14,48 Eur
  Akredityvo pranešimas 28,96 Eur
  Sąlygų pakeitimo pranešimas 28,96 Eur (už kiekvieną pakeitimą)
  Dokumentų tikrinimas** 0,2 %, min. 86,89 Eur (už kiekvieną dokumentų komplektą)
  Dokumentų apmokėjimas*** 28,96 Eur
  Akredityvo pervedimas 0,2 % nuo pervedamos sumos, min. 86,89 Eur
  Pakeistų pagal pervedamą akredityvą dokumentų tikrinimas 28,96 Eur
  Akredityvo tvirtinimas pagal susitarimą
  Atidėto mokėjimo priežiūra 28,96 Eur (už kiekvieną dokumentų komplektą)
  Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 28,96 Eur
  Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas 43,44 Eur
  Pranešimo apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas anuliavimas 8,69 Eur
  Dokumentų apmokėjimas nesuėjus terminui 43,44 Eur ir palūkanos pagal susitarimą
  Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu 17,38 Eur
  Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerių paštu Lietuvoje 14,48 Eur
  Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerių paštu į užsienį 55,03 Eur
  Išankstinis dokumentų tikrinimas
  Ne daugiau kaip 5 dokumentai komplekte 28,96 Eur (už kiekvieną dokumentų komplektą)
  Daugiau kaip 5 dokumentai komplekte 43,44 Eur (už kiekvieną dokumentų komplektą)
  Akredityvo projekto parengimas ir derinimas**** 57,92 Eur

  * Jeigu akredityvas išleidžiamas nedeponuojant kliento lėšų, nustatomas įsipareigojimo pagal akredityvą mokestis. Už akredityvui išleisti deponuotas lėšas palūkanos nemokamos.

  ** Jeigu „Swedbank“, AB, yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas bei dokumentai pateikiami tiesiogiai „Swedbank“, AB, dokumentų tikrinimo mokestis yra 0,1 %, min. 43,44 Eur.

  *** Šis įkainis netaikomas, jeigu akredityvo dokumentai apmokami nesuėjus mokėjimo terminui.

  **** Išleidus ar gavus akredityvą, šiuo mokesčiu mažinami šių „Paslaugų ir operacijų įkainių“ dalies „Dokumentiniai atsiskaitymai ir garantijos“ 2 skyriuje nustatyti įkainiai.

 • Garantijos

  Pastaba: mokesčiai gali būti nurašomi eurais arba ekvivalentu oficialiu kursu kita valiuta
  Garantijos / laidavimo suteikimas*
  Garantijos / laidavimo suma – iki 1 448,09 eurų (ar ekvivalentas užsienio valiuta) 57,92 Eur
  Garantijos / laidavimo suma – nuo 1 448,10 eurų iki 2 896,19 eurų (ar ekvivalentas užsienio valiuta) 86,89 Eur
  Garantijos / laidavimo suma –2 896,20 arba daugiau eurų (ar ekvivalentas užsienio valiuta) 0,5 %, min. 101,37 Eur
  Garantijos arba laidavimo suteikimas kito banko prašymu pagal susitarimą
  Suteiktos garantijos / laidavimo sąlygų keitimas 28,96 Eur
  Gautos garantijos arba jos pakeitimo pranešimas 28,96 Eur
  Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu 17,38 Eur
  Mokėjimo reikalavimo pagal garantiją / laidavimą administravimas 0,1 %, min. 144,81 Eur
  Kliento mokėjimo reikalavimo perdavimas 57,92 Eur ir kurjerių pašto mokesčiai
  Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerių paštu Lietuvoje 14,48 Eur
  Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerių paštu į užsienį 55,03 Eur
  Skubus garantijos / laidavimo suteikimas arba sąlygų keitimas** pagal susitarimą (min. 43,44 Eur) ir garantijos / laidavimo suteikimo arba sąlygų keitimo mokestis
  Garantijos / laidavimo projekto parengimas ir derinimas*** 57,92 Eur

  * Jei garantija / laidavimas suteikiamas nedeponuojant kliento lėšų, nustatomas įsipareigojimo pagal garantiją / laidavimą mokestis. Už garantijai / laidavimui suteikti deponuotas lėšas palūkanos nemokamos.

  Tam tikrais atvejais (už garantijos išdavimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.

  ** Skubi garantija / laidavimas suteikiama, keitimas atliekamas per vieną darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo Banke valandos. Pateikiant prašymą turi būti įvykdytos visos garantijos / laidavimo suteikimo arba pakeitimo sąlygos.

  *** Išleidus garantiją / laidavimą, šiuo mokesčiu mažinami šių „Paslaugų ir operacijų įkainių“ dalies „Dokumentiniai atsiskaitymai ir garantijos“ 3 punkte nustatyti įkainiai.

 • Sąlyginiai atsiskaitymai

  Pastaba: mokesčiai gali būti nurašomi eurais arba ekvivalentu oficialiu kursu kita valiuta
  Sąlyginis atsiskaitymas* 0,2 %, min. 173,77 Eur
  Sąlyginio atsiskaitymo projekto parengimas ir derinimas** 57,92 Eur

  * Nestandartinėms sutartims taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.

  ** Pasirašius sąlyginio atsiskaitymo sutartį, šiuo mokesčiu mažinamas šių „Paslaugų ir operacijų įkainių“ dalies „Dokumentiniai atsiskaitymai ir garantijos“ 4 punkte nustatytas įkainis.

Kitos paslaugos

 • Čekiai

  Kitų Lietuvoje registruotų bankų atsiskaitomųjų čekių priėmimas Banko padalinyje ir išsiuntimas (Nuo 2018 m. sausio 1 d. paslauga neteikiama) 0,87 Eur
 • Faktoringas

  Mokestis Kaina, Eur (PVM pridedamas)
  Sutarties mokestis
  Skaičiuojamas nuo limito dydžio šiais atvejais: Faktoringo sutarties, cesijos sutarties, bendradarbiavimo sutarties (atvirkščio faktoringo atveju), sandėlio finansavimo sutarties pasirašymas, sutarties pratęsimas ar faktoringo limito didinimas. kai limitas iki 300 000 Eur - nuo 0,4 proc., min. 150 Eur.
  kai limitas nuo 300 001 Eur iki 1 500 000 Eur - nuo 0,2 proc.
  kai limitas nuo 1 500 001 Eur - nuo 0,1 proc.
  Mokestis už sutarties pakeitimą
  Taikomas visais atvejais, kai neskaičiuojamas Sutarties mokestis nuo limito dydžio, įskaitant, bet neapsiribojant:
  - Faktoringo sutarties, cesijos sutarties, bendradarbiavimo sutarties (atvirkščio faktoringo atveju), sandėlio finansavimo sutarties pakeitimai (apmokėjimo termino, avanso dydžio, komisinio mokesčio dydžio ar kitų finansavimo sąlygų keitimas);
  - Pirkėjų limitų ar pardavėjų limitų (atvirkščio faktoringo atveju) keitimas, pardavėjo ir / arba pirkėjų limitų atnaujinimas;
  - faktoringo sutarties, cesijos sutarties, bendradarbiavimo sutarties (atvirkščio faktoringo atveju) ar sandėlio finansavimo bendrųjų sąlygų keitimas.
  Nuo 30 Eur
  Minimalus komisinis mokestis
  Mokamas nuo kiekvienos Faktoriui pateiktos sąskaitos, jei faktinis tokios sąskaitos komisinis mokestis, apskaičiuotas kaip procentinė dalis nuo sąskaitos sumos, yra mažesnis nei šis minimalus komisinis mokestis. 3 Eur
  Mokestis už pirkėjo įvertinimą
  Skaičiuojamas už kiekvieno Pirkėjo įvertinimą, kai Faktorius draudžia Pirkėjų mokumą. 50 Eur
  Mokestis už dokumentų kopijų išdavimą
  Sutarties kopija su priedais 10 Eur
  Faktoringo ataskaitų kopijos, PVM sąskaitų faktūrų, kitų dokumentų kopijos 2 Eur už puslapį
  Nemokamai PVM sąskaitos faktūros ir ataskaitos pateikiamos Swedbank interneto banke verslui 2 mėnesius nuo jų suformavimo datos.
  Mokestis už pažymos išdavimą
  Pažyma auditui bei įvairios kitos pažymos 25 Eur
 • Seifų nuoma

  I įkainių grupė, eurais

  Nuomos laikas Tūris, dm3
  6.3 dm3* Iki 32 dm3 (10 dm3*)
  Suma be PVM PVM** Suma su PVM Suma be PVM PVM** Suma su PVM
  Para 4,31 0,91 5,22 4,79 1,01 5,80
  1 savaitė 5,98 1,26 7,24 9,57 2,01 11,58
  2 savaitės 9,81 2,06 11,87 14,60 3,07 17,67
  1 mėnuo 12,21 2,56 14,77 19,39 4,07 23,46
  2 mėnesiai 24,17 5,08 29,25 36,38 7,64 44,02
  3 mėnesiai 36,38 7,64 44,02 53,38 11,21 64,59
  4 mėnesiai 48,11 10,10 58,21 70,37 14,78 85,15
  5 mėnesiai 56,97 11,96 68,93 84,97 17,84 102,81
  6 mėnesiai 66,78 14,02 80,80 99,57 20,91 120,48
  7-8 mėnesiai 81,38 17,09 98,47 119,20 25,03 144,23
  9-10 mėnesių 93,59 19,65 113,24 136,19 28,60 164,79
  11-12 mėnesių 105,55 22,17 127,72 153,19 32,17 185,36
  Nuomos laikas Tūris, dm3
  Nuo 32 iki 50 dm3 (12 arba 16 dm3*) Daugiau kaip 50 dm3 (23dm3*)
  Suma be PVM PVM** Suma su PVM Suma be PVM PVM** Suma su PVM
  Para 5,98 1,26 7,24 7,18 1,51 8,69
  1 savaitė 16,99 3,57 20,56 19,39 4,07 23,46
  2 savaitės 24,17 5,08 29,25 29,20 6,13 35,33
  1 mėnuo 33,99 7,14 41,13 36,38 7,64 44,02
  2 mėnesiai 60,80 12,77 73,57 65,58 13,77 79,35
  3 mėnesiai 87,60 18,40 106,00 97,18 20,41 117,59
  4 mėnesiai 114,17 23,98 138,15 128,77 27,04 155,81
  5 mėnesiai 140,98 29,61 170,59 157,97 33,17 191,14
  6 mėnesiai 165,39 34,73 200,12 187,18 39,31 226,49
  7-8 mėnesiai 194,60 40,87 235,47 219,01 45,99 265,00
  9-10 mėnesių 221,40 46,49 267,89 255,39 53,63 309,02
  11-12 mėnesių 248,21 52,12 300,33 292,01 61,32 353,33
  II įkainių grupė, eurais
  Nuomos laikas Tūris, dm3
  Iki 32 dm3 (10 dm3*) Nuo 32 iki 50 dm3 (12 arba 16 dm3*) Daugiau kaip 50 dm3 (23dm3*)
  Suma be PVM PVM** Suma su PVM Suma be PVM PVM** Suma su PVM Suma be PVM PVM** Suma su PVM
  Para 2,87 0,60 3,47 3,11 0,65 3,76 3,35 0,70 4,05
  1 savaitė 5,74 1,21 6,95 8,38 1,76 10,14 9,57 2,01 11,58
  2 savaitės 9,09 1,91 11,00 11,97 2,51 14,48 14,36 3,02 17,38
  1 mėnuo 11,97 2,51 14,48 16,75 3,52 20,27 19,15 4,02 23,17
  2 mėnesiai 21,54 4,52 26,06 28,72 6,03 34,75 35,9 7,54 43,44
  3 mėnesiai 31,12 6,54 37,66 47,87 10,05 57,92 52,66 11,06 63,72
  4 mėnesiai 40,69 8,54 49,23 52,66 11,06 63,72 71,81 15,08 86,89
  5 mėnesiai 50,26 10,55 60,81 78,99 16,59 95,58 88,56 18,6 107,16
  6 mėnesiai 57,45 12,06 69,51 90,96 19,10 110,06 102,92 21,61 124,53
  7-8 mėnesiai 67,02 14,07 81,09 100,53 21,11 121,64 119,68 25,13 144,81
  9-10 mėnesių 76,59 16,08 92,67 107,71 22,62 130,33 143,61 30,16 173,77
  11-12 mėnesių 86,17 18,10 104,27 119,68 25,13 144,81 162,76 34,18 196,94
  III įkainių grupė, eurais
  Nuomos laikas Tūris, dm3
  Iki 32 dm3 (10 dm3*) Nuo 32 iki 50 dm3 (12 arba 16 dm3*) Daugiau kaip 50 dm3 (23dm3*)
  Suma be PVM PVM** Suma su PVM Suma be PVM PVM** Suma su PVM Suma be PVM PVM** Suma su PVM
  Para 1,44 0,30 1,74 2,39 0,50 2,89 2,87 0,60 3,47
  1 savaitė 2,87 0,60 3,47 4,79 1,01 5,80 4,79 1,01 5,80
  2 savaitės 3,83 0,80 4,63 7,18 1,51 8,69 7,18 1,51 8,69
  1 mėnuo 4,79 1,01 5,80 9,57 2,01 11,58 9,57 2,01 11,58
  2 mėnesiai 9,57 2,01 11,58 16,75 3,52 20,27 19,15 4,02 23,17
  3 mėnesiai 14,36 3,02 17,38 23,93 5,03 28,96 28,72 6,03 34,75
  4 mėnesiai 19,15 4,02 23,17 31,12 6,54 37,66 35,90 7,54 43,44
  5 mėnesiai 23,93 5,03 28,96 35,90 7,54 43,44 43,08 9,05 52,13
  6 mėnesiai 28,72 6,03 34,75 43,08 9,05 52,13 47,87 10,05 57,92
  7-8 mėnesiai 33,51 7,04 40,55 55,05 11,56 66,61 62,23 13,07 75,30
  9-10 mėnesių 38,30 8,04 46,34 67,02 14,07 81,09 71,81 15,08 86,89
  11-12 mėnesių 43,08 9,05 52,13 78,99 16,59 95,58 90,96 19,10 110,06
  Paslaugos, susijusios su individualių seifų nuoma Suma be PVM PVM** Suma su PVM
  Seifo užrakto pakeitimas klientui praradus raktą 48,59 Eur 10,20 Eur 58,79 Eur

  * Naujo pavyzdžio individualūs seifai.

  ** Pridėtinės vertės mokestis.

  Pastaba: konkrečią įkainių grupę ir konkrečias kainas, kurios taikomos konkrečioje klientų aptarnavimo vietoje, tvirtina filialo valdytojas. Jeigu visi mažesnio tūrio seifai yra užimti, didesnio tūrio seifams klientų aptarnavimo centro valdytojo nuožiūra gali būti taikomos viena pakopa mažesnės nuomos kainos.

 • Lizingas

  Galioja nuo 2017-01-01
  Galutinį mokesčių dydį konkrečiu atveju nustato kompetentingas Paskolų komitetas arba asmenys, turintys atitinkamą individualią kompetenciją.

  Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis
  Sutarties sudarymo mokestis
  Lizingo/veiklos nuomos sutarties sudarymo mokestis Nuo 1 proc. nuo turto vertės, min. 150 Eur (veiklos nuomos atveju pridedamas PVM)
  Papildomas lizingo/veiklos nuomos sutarties sudarymo mokestis, kai nepateikiama lengvojo automobilio vertinimo ataskaita1 (šiuo atveju Bendrovė pati nustato turto vertę; tokia galimybė suteikiama tik Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose, kai automobilis pateikiamas apžiūrai į Bendrovės nurodytą vietą jos nustatytu laiku) 60 Eur (veiklos nuomos atveju pridedamas PVM)
  Mokestis už sutarties pakeitimą
  Mokestis už sutarties pakeitimą 90 Eur (veiklos nuomos atveju pridedamas PVM)
  Mokestis tik už veiklos nuomos sutarties pratęsimą iki 2 mėn. 45 Eur plius PVM
  Jei sutartyje nenumatyta kitaip, mokestis už sutarties pakeitimą netaikomas, jei atliekami tik tokie pakeitimai: - turto vertės patikslinimas atlikus importą;
  - periodinių įmokų mokėjimo atidėjimas/paankstinimas pardavėjui vėluojant pristatyti turtą/pristačius turtą anksčiau;
  - turto draudimo organizavimo paslaugos įtraukimas, pakeitimas ir atsisakymas;
  - paslaugų įtraukimas į nuomos su paslaugomis sutartis;
  - turto valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo organizavimo paslaugos atsisakymas;
  - turto draudimo organizavimo paslaugos pakeitimas į turto draudimo Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filiale organizavimo paslaugą;
  - turto specifikacijos tikslinimas.
  Mokestis už leidimą turto subnuomai, sublizingui, panaudai (mokestis taikomas kiekvienai sutarčiai atskirai) 30 Eur plius PVM
  Mokestis už dokumentų pakeitimą: kuro kortelės keitimas nauja, civilinės atsakomybės poliso dublikato išdavimas 10 Eur plius PVM
  Mokestis už susitarimą dėl turto sąlyginio įkeitimo ar trišalį susitarimą dėl turto išpirkimo 90 Eur plius PVM
  Mokestis už pažymos išdavimą: pažyma auditui bei įvairios kitos pažymos 25 Eur plius PVM
  Mokestis už pažymėjimo, suteikiančio teisę išvykti į užsienį, išdavimą (mokestis netaikomas išduodant pažymėjimą klientui (kliento įmonės vadovui)) 10 Eur plius PVM
  Mokestis už dokumentų kopijų išdavimą
  Sutarties kopija su priedais 10 Eur plius PVM
  Kitų dokumentų kopijos (PVM sąskaitų faktūrų kopijos apmokestinamos, tik jei sąskaitos išrašytos anksčiau nei prieš 2 mėn.) 2 Eur plius PVM už puslapį
  Pabaigos aktų dublikatai išduodami nemokamai
  Privatūs klientai, pateikę raštišką prašymą, Bendrovės buveinėje ar kitoje paslaugų teikimo vietoje turi teisę nemokamai gauti aktualų įmokų grafiką. Įmokų grafikas taip pat pateikiamas Swedbank interneto banke.
  Mokestis už sutarčių galiojimo atstatymą anuliavus sutarčių nutraukimą
  Jei sutartys atstatomos tą patį mėnesį, kurį jos buvo nutrauktos Už vieną sutartį - nuo 90 Eur, už kiekvieną papildomą sutartį - nuo 30 Eur (pridedamas PVM veiklos nuomos atveju, taip pat ir lizingo atveju, jei nedaromi pakeitimai grafike)
  Jei atstatomos sutartys, kurios buvo nutrauktos prieš tai ėjusį ar ankstesnį mėnesį Už vieną sutartį - nuo 90 Eur, už kiekvieną papildomą sutartį - nuo 30 Eur (veiklos nuomos atveju pridedamas PVM), taip pat sumokama per nutraukimo laikotarpįnegautųpalūkanų suma pagal visas atstatomas sutartis (išrašoma viena bendra sąskaita) 2
  Veiklos nuomos sutarties nutraukimo mokestis (taikomas sutartį nutraukiant kliento iniciatyva ir Bendrovės sutikimu)3
  Jeigu tuo pačiu metu su Bendrove sudaroma nauja lizingo ar veiklos nuomos sutartis 75 Eur plius PVM
  Visais kitais atvejais 150 Eur plius PVM
  Turto pardavimo administravimo mokestis pasibaigus ar nutraukus anksčiau laiko veiklos nuomos sutartį (Bendrovei sutinkant turtą parduoti)3:
  Turto pardavimas jį besinuomojusiam klientui Nuo 300 Eur plius PVM
  Turto pardavimas trečiajam asmeniui Nuo 400 Eur plius PVM
  Papildomos vienkartinės paslaugos (kai jos nėra įtrauktos į sutartį): draudžiamojo įvykio sutvarkymas, techninės priežiūros ar techninės apžiūros atlikimas, pagalba kelyje visą parą, automobilio pakeitimui pristatymas į kitą miestą, automobilio plovimas ir kt. 35 Eur/h plius PVM
  Automobilis pakeitimui (kai šį paslauga neįtraukta į sutartį)
  Automobilio pakeitimui paslauga apima ir trumpalaikės automobilio nuomos paslaugą, jei nors viena su klientu pasirašyta veiklos nuomos ar parko priežiūros sutartis yra galiojanti.
  Dienos kaina, Eur plius PVM
  Dienų sk. Automobilio klasė
  Ekonominė Kompaktinė Vidutinė Didelė
  1-7 dienos 29 35 41 53
  8-14 dienų 24 29 35 47
  15-21 diena 21 24 29 41
  22-29 dienos 18 21 27 35
  Mėnesio kaina, Eur plius PVM
  1-11 mėnesių 377 435 522 638
  Mėnesio kaina, Eur plius PVM, kai automobilis pakeitimui nuomojamas iki Kliento užsakyto turto pristatymo
  1-11 mėnesių 290 348 435 551

  Taikant mėnesio įkainius, rida ribojama iki 3000km/mėn.

  Papildomi mokesčiai
  Kuro papildymo mokestis Pagal faktines išlaidas
  Kuro papildymo administravimo mokestis 15 Eur plius PVM
  Automobilio pristatymo mokestis:
  Vilnius - Kaunas 50 Eur plius PVM
  Tarp kitų miestų 0,60 Eur/km plius PVM

  1Automobilio vertinimo ataskaita iš Bendrovei priimtino vertintojo reikalaujama, kai automobilis perkamas iš pardavėjo, neįtraukto į Bendrovei priimtinų pardavėjų sąrašą.

  2 Negautos palūkanos apskaičiuojamos pirmos pagal grafiką neišrašytos sąskaitos palūkanų sumą padauginus iš neišrašytų sąskaitų skaičiaus/periodų (iki sutarties atstatymo).

  3 Šis mokestis gali būti įskaičiuotas į nuomoto turto pardavimo kainą arba sumokamas atskirai.

  Tipinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (taikoma vartotojams - fiziniams asmenims, įsigyjantiems turtą asmeninėms, šeimos ar namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms):

  Prielaidos: Kliento pasirinkto automobilio kaina - 15 000 Eur, sutarties terminas - 60 mėn., Kliento mokamas avansas - 20 proc., finansuojama suma - 12 000 Eur, palūkanų norma - 3 proc., sutarties mokestis - 150 Eur, (mėnesio įmokos dydis - 215,62 Eur).

  Siekdamas gauti vartojimo kreditą Klientas privalo turėti (atsidaryti) sąskaitą „Swedbank", AB ir mokėti Banko nustatytą minimalų kasdienių paslaugų mokestį (0,70 Eur per mėnesį). Klientas taip pat privalo savo sąskaita apdrausti automobilį Swedbank lizingui priimtinoje draudimo kompanijoje sutartyje nustatytomis sąlygomis (draudimo kaina neįtraukiama į bendros vartojimo kredito kainos metinę normą). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma būtų lygi 3,7 proc., o bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma - 13 098,49 Eur.

  Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad sutartis galios iki numatyto sutarties termino pabaigos, visa kredito suma bus išmokėta sutarties pasirašymo dieną, iš sutarties kylančius savo įsipareigojimus sutarties šalys vykdys pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, metinė palūkanų norma, Kliento mokėtinų mokesčių dydis ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip ir sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomos iki sutarties pabaigos.

 • Kitos paslaugos

  Atliktos operacijos dokumento atspausdinimas Banko padalinyje 0,29 Eur už dokumentą
  Atliktos operacijos paieška Banko informacinėse sistemose 2,90 Eur už paiešką
  Dokumentų apdorojimas
  Dokumentų perdavimas faksu
  Lietuvoje 1,45 Eur už vieną puslapį
  Į užsienio valstybes 2,90 Eur už vieną puslapį
  Dokumentų perdavimas paštu
  Lietuvoje paprastu laišku 0,58 Eur už vieną puslapį, min. 1,45 Eur
  Lietuvoje registruotu laišku 0,58 Eur už vieną puslapį, min. 2,32 Eur
  Į užsienio valstybes 1,45 Eur už vieną puslapį, min. 5,79 Eur
  Kurjerių paštu 5,79 Eur ir kurjerių pašto mokesčiai
  Parašų ir antspaudo pavyzdžių patvirtinimas nemokamai
  Dokumentų kopijavimas
  Sutarčių kopijų išdavimas 5,79 Eur už kopiją
  Mokamų dokumentų kopijų ir dublikatų išdavimas 1,45 Eur už kiekvieną kopiją
  Kitų dokumentų kopijavimas 0,29 Eur už vieną puslapį; PVM* 0,05 Eur (įskaičiuota)
  Prašymo atlikti dokumento paiešką archyve priėmimas
  Fiziniams asmenims 4,34 Eur; PVM* 0,75 Eur (įskaičiuota)
  Juridiniams asmenims 14,77 Eur; PVM* 2,56 Eur (įskaičiuota)
  Banko pažymų parengimas
  Pastaba: mokesčiai už pažymų parengimą netaikomi Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais, kai informacija turi būti teikiama nemokamai.
  Pažyma apie atidarytas ar uždarytas sąskaitas ir jų likučius
  Lietuvių arba anglų k. 5,79 Eur už pažymą
  Lietuvių arba anglų k. (parengiama per 1 darbo dieną) 11,58 Eur už pažymą
  Pažymos / leidimo / sutikimo apie suteiktas ar padengtas paskolas išdavimas
  Lietuvių k. 14,48 Eur už pažymą (galioja iki 2017.07.30)
  20 Eur už pažymą (galioja nuo 2017.08.01)
  Anglų k. 28.96 Eur už pažymą (galioja iki 2017.07.30)
  40 Eur už pažymą (galioja nuo 2017.08.01)
  Pažyma auditoriams (lietuvių arba anglų k.) 28,96 Eur už pažymą
  Pažyma pajamų ir turto deklaracijai nemokamai
  Pažyma apie kaupiamąją sąskaitą nemokamai
  Pažyma apie fiziniam asmeniu suteiktos paskolos, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo, likutį nemokamai
  Rekomendacija (lietuvių arba anglų k.) 28,96 Eur
  Kitos pažymos (lietuvių arba anglų k.) 14,48 Eur
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.