Saugus pensijos fondas

Padedame pildyti naujų metų pažadus

 • „Swedbank“ interneto banke vyksta Metų mugė, kurioje – specialus Saugus pensijos fondas pasiūlymas.
 • Sudarykite sutartį interneto banke, ir Jums 6 mėn. nebus taikomas sutarties administravimo mokestis.

Metų mugė vyksta 2017 m. sausio 2-31 d.

Saugaus pensijos fondo skaičiuoklė

Skaičiuoti

Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2017-01-01 keičiasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau GPMĮ) numatyta apmokestinimo tvarka. Bendra iš gyventojo pajamų atimamų išlaidų, nurodytų GPMĮ 21 str. 1 d., suma negali viršyti 25 proc. visų per mokestinį laikotarpį gautų apmokestinamųjų pajamų, o visa atimamų išlaidų (t.y. gyvybės draudimo ir pensijų fondų įmokos) suma negali viršyti 2 000 eurų per mokestinį laikotarpį (GPMĮ 21 str. 3 d.).

Svarbu: Skaičiuoklėje netikrinama, ar Jūsų nurodyta metinių įmokų suma viršija 2 000 eur.

Daugiau apie GPM lengvatą galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto tinklalapyje www.vmi.lt.

Jūsų senatvės pensijos amžius yra   metai ir   mėnesiai. Senatvės pensijos amžiaus Jūs sulauksite  . Saugaus pensijos fondo gyvybės draudimo sutarties terminas būtų   metai ir   mėnesiai.

Teigiamas scenarijus

0% grąžos scenarijus

Neigiamas scenarijus

Prognozuojama sukaupta suma (investicinė vertė) sutarties laikotarpio pabaigoje:

( sukaupta suma sutarties laikotarpio pabaigoje )

( Garantijos suma )

( Garantijos suma )

Sumokėta įmokų suma:

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata:

Vidutinis metinis investicijų pajamingumas
Pasaulio akcijų investavimo kryptis: 7% 0% -7%
Vidutinio laikotarpio obligacijų investavimo kryptis: 4% 0% -4%
Trumpo laikotarpio obligacijų investavimo kryptis: 2% 0% -2%
  Žiūrėti detalius teigiamo scenarijaus rezultatus Žiūrėti detalius 0% grąžos scenarijus rezultatus Žiūrėti detalius neigiamo scenarijaus rezultatus

Sudaryta prognozė yra tik pavyzdys, paskaičiuotas pagal nurodytas prielaidas ir negarantuoja, kad sutarties investicinė vertė ar garantijos suma sutaps su pavyzdyje pateiktais duomenimis.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.

Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.

Ši prognozė parengta įvertinus standartinius Saugus pensijos fondas mokesčius.

Išsamesnės informacijos teiraukitės artimiausiame „Swedbank“ padalinyje, skambinkite telefonu 1884 arba rašykite elektroniniu paštu info@swedbank.lt.

 • „Saugus pensijos fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, skirta norintiems savarankiškai kaupti papildomas lėšas pensijai. Paslaugą teikia „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB.
 • Periodiškai taupydami iki pensijos pradžios galite sukaupti pakankamai, kad galėtumėte gyventi patogiau. Be to, viskas, ką sukaupsite „Saugiame pensijos fonde“, priklausys Jums. Jūsų mirties atveju sukauptą sumą gaus Jūsų paveldėtojai arba draudimo sutartyje nurodyti naudos gavėjas.
 • Pasirašius „Saugaus pensijos fondo“ sutartį investavimo strategija pritaikoma individualiai Jums ir priklauso nuo kaupimo trukmės.
 • Įmokas mokėti patogu ir paprasta – jos gali būti nurašomos kartą per mėnesį Jūsų pasirinktą dieną e. sąskaitos automatinio mokėjimo būdu. Jūs patys galėsite nustatyti įmokos dydį, ją padidinti ar mažinti atsižvelgdami į savo finansinę situaciją arba norimą sukaupti sumą.
 • Investuotai sumai suteikiama garantija. Garantija reiškia, jog pasibaigus draudimo sutarčiai ir esant neigiamai investicijų grąžai, Jums bus išmokama garantijos suma – sumokėtų įmokų suma, išskaičiavus „Saugaus pensijos fondo” sutarties mokesčius. Garantija taikoma, jeigu pasibaigus sutarčiai sutarties investicinė vertė bus mažesnė už garantijos sumą. Svarbu žinoti tai, kad nutraukus „Saugaus pensijos fondo“ sutartį anksčiau termino ar kitaip jai pasibaigus (mirties atveju), garantija nėra taikoma.
 • Valstybė skatina šį taupymo būdą ir taiko mokestines lengvatas įmokoms. Todėl kasmet galėsite pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti iki 15 proc. nuo sumokėtų įmokų. Daugiau informacijos: https://www.swedbank.lt/lt/pages/privatiems/mokesciu_lengvatos.

Pasirašius „Saugaus pensijos fondo“ sutartį investavimo strategija pritaikoma individualiai Jums ir priklauso nuo kaupimo trukmės. Įprastai kaupimo pradžioje investuojama rizikingiau, kad Jūsų fondas „uždirbtų“. Po to rizika palaipsniui mažinama, kad sukauptos lėšos būtų išsaugotos.

Investicijų struktūra

Jūsų kaupiamos lėšos bus investuojamos į šias investavimo kryptis:

 • Pasaulio akcijų investavimo kryptis – didelės rizikos investavimo kryptis, kai investuojama ilgam laikotarpiui. Nukreipus lėšas šia kryptimi, galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų. Daugiausia investuojama į išsivysčiusių rinkų akcijas, nedidelė dalis – į besivystančių rinkų akcijas. Remiantis išsivysčiusių regionų stabilumu ir besivystančių šalių augimo potencialu, šios turto klasės krypties rezultatai yra stabilesni keičiantis ekonomikos ciklams. Plačiau apie investavimo kryptį.
 • Vidutinio laikotarpio obligacijų kryptis – mažos rizikos investavimo kryptis, kai investuojama 5–7 metų laikotarpiui. Nukreipus lėšas šia kryptimi, galima tikėtis mažesnių vertės svyravimų, bet ir mažesnės grąžos. Investuojama į euro zonos vyriausybių obligacijas, kurių išpirkimo terminas 5–7 metai. Tai investavimo kryptis, kurios vieneto vertė atspindi vidutinę grąžos normą, t. y. 5–7 metų termino euro zonos obligacijų indeksą. Plačiau apie investavimo kryptį.
 • Trumpo laikotarpio obligacijų kryptis – mažos rizikos investavimo kryptis, kai investuojama 1–3 metų laikotarpiui. Nukreipus lėšas šia kryptimi, galima tikėtis mažesnių vertės svyravimų, bet ir mažesnės grąžos. Investuojama į euro zonos vyriausybių obligacijas, kurių išpirkimo terminas 1–3 metai. Tai investavimo kryptis, kurios vieneto vertė atspindi 1–3 metų termino euro zonos obligacijų indeksą. Plačiau apie investavimo kryptį.

Ši subalansuota gyvenimo ciklo investavimo strategija leidžia tikėtis uždirbti pelno, o jei patiriamas nuostolis, sutarties pabaigoje išmokama garantijos suma.

 1. Prisijunkite prie savo „Swedbank“ interneto banko.
 2. Užpildykite poreikių ir nesudėtingų finansinių priemonių investuotojo klausimynus.
 3. Užpildykite „Saugaus pensijos fondo“ prašymą sudaryti sutartį;
 4. Patikrinę įrašytus duomenis, patvirtinkite sutarties sudarymą;
 5. Sudarant „Saugus pensijos fondas“ sutartį, kartu bus pateiktas e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutikimas. Jums pasirinkus šį mokėjimo būdą, mėnesinės draudimo įmokos bus nurašomos automatiniu būdu.

Jeigu sudarant sutartį interneto banke Jums kilo klausimų, kviečiame paskambinti mums telefonu 1884. Mūsų Konsultacijų centro specialistai mielai Jums padės ir suteiks konsultaciją.

 • Sukaupta suma Jums bus išmokėta pasibaigus „Saugaus pensijos fondo“ sutarčiai. Jums bus išmokama ta suma, kuri draudimo sutarčiai pasibaigus bus didesnė – sutarties investicinė vertė ar garantijos suma.
 • Prieš pasibaigiant „Saugaus pensijos fondo“ sutarčiai Jums reikės pateikti prašymą mokėti draudimo išmoką. Tai galite padaryti interneto banke arba paskambinę tel. 1884 ir susitarę dėl atvykimo į norimą „Swedbank“ banko padalinį. Pildant prašymą banko padalinyje, turėkite su savimi asmens dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • „Saugiame pensijos fonde“ sukauptos lėšos yra Jūsų nuosavybė. Jūsų mirties atveju sukauptą sumą gaus Jūsų paveldėtojai arba draudimo sutartyje nurodytas naudos gavėjas.

Kilus bet kokiam klausimui ar abejonei, susijusiai su Jūsų draudimo sutartimi ar sukauptų lėšų išmokėjimu, pirmiausia kviečiame paskambinti mums tel. 1884, rašyti el. paštu info@swedbank.lt arba užsukti į artimiausią „Swedbank“ padalinį.

Čia galite susipažinti su skundų nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarka.

Suabejoję mūsų atsakymu, visuomet turite teisę kreiptis į Lietuvos Banko Priežiūros tarnybą: adresas korespondencijai – Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius Su tikslia ginčų nagrinėjimo tvarka galite susipažinti Lietuvos banko tinklapyje.

„Saugus pensijos fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, kai investavimo rizika tenka draudėjui.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.

Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.

Pateikta informacija negali būti traktuojama kaip draudiko rekomendacija pasirinkti šią paslaugą, jūs esate atsakingi už savo pasirinkimą, todėl, prieš priimdami sprendimą sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, kuri pateikta draudimo taisyklėse, investavimo krypčių aprašymuose, ir kita informacija, kurią galite rasti www.swedbank.lt.

Jus taip pat galėtų dominti

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.